Zdravica predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016

28.09.2016 12:01

Zdravica k 80. výročiu Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou z 30. mája až 1. júna 1936 v Trenčianskych Tepliciach

Literatúra je potravou, ktorá živí ducha. V dnešnej dobe však musí čitateľ rozlišovať autorsky hodnotné diela spisovateľov od všeobecných výpovedí pisateľov. Výpovedná hodnota každého z nich je totiž odlišná a len skutočné dielo predstavuje záruku vysokej umeleckej úrovne. Práve literatúra sa v súbehu času a okolností stáva záchranným lanom a povzbudením – je veľkým inšpiračným zdrojom a ponúka pohľad do ďalekých svetov. Na jedinečnom stretnutí slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z domova i zahraničia v roku 1936 zaznelo o. i. odporúčanie, aby Slovensko otvorilo okná do Európy. Prešlo 80 rokov a môžem skonštatovať, že na európskom fóre sme našli spoločnú reč v rozličných oblastiach hospodárskeho aj kultúrneho života.

Verím, že zástupcovia organizácií, ktorí sa tu dnes stretli, budú mať na zreteli význam tradície nášho národného písomníctva a aj s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja spoločnými silami ochránime naše kultúrne dedičstvo, budeme ho dopĺňať pre nové generácie, aby sa mladá inteligencia nášho národa mala v budúcnosti o čo oprieť.

Dovoľte mi, aby som všetkým účastníkom kongresu zaželal ľahkosť pera a čistú myseľ a v neposlednom rade čitateľov, ktorí aj v dnešnej technickej dobe, v dobe digitalizácie a sklených písmeniek, vedia oceniť vôňu novej knihy.

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčín 22. septembra 2016

*

(Uverejnené 23. 9. 2016 20:21)

*

Zdravica predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Kongresu slovenských s pisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016