Zbierku Vladimíra Skalského Z dvoch brehov uviedli do života v Prešove (27. 4. 2018)

03.05.2018 09:01

Vladimír Skalský, básnik a publicista, predseda Združenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí a člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS), uviedol  27. 4. t. r. v Knižnici P. O. Hviezdoslava v rodnom Prešove svoju novú zbierku básní Z dvoch brehov – Verše zo slovenskej Prahy (2018), ktorú vydal SSS s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Napriek piatkovému podvečeru bola sála úplne zaplnená, okrem záujemcov o poéziu z metropoly Prešovského kraja a okolia, hostí predsedu SSS Miroslava Bielika, tajomníka SSS Štefana Cifru, tajomníčky prešovskej odbočky SSS Ingrid Lukáčovej a členov výboru odbočky, nechýbala ani mamička a rodinní príslušníci básnika či jeho spolužiaci a priatelia, vrátane bývalého primátora Pavla Hagyariho. V retrospektívnom pohľade na doterajšiu básnickú tvorbu V. Skalského zazneli úryvky z hodnotení jeho poézie od Štefana Baleka či Ľubomíra Feldeka. M. Bielik vystúpil s hodnotením zbierky Z dvoch brehov, ktorej názov je symptomatický pre Slovák žijúceho v Česku pochádzajúceho zo Slovenska, kam sa opakovane vracia nielen pracovne, ale aj v svojej poézii. So spomienkami z detstva na V. Skalského, s ktorým vyrastali v tej istej štvrti, vystúpila primárka a prozaička Ľubomíra Romanová, dcéra literárneho vedca, historika a vysokoškolského pedagóga profesora Michala Romana. Knihu uviedli do života predseda M. Bielik a Ľ. Romanová, ktorá priniesla kvety z japonského stromu sakura, dodnes rastúce na ulici ich spoločného detstva. Kultúrny program obohatili ukážky básní z najnovšej zbierky V. Skalského a oživila pôsobivým spevom v gitarovom sprievode Katarína Koščová, víťazka súťaže Slovensko hľadá Superstar v roku 2005. Na podujatí usporiadali aj výstavku kníh a časopisov SSS.

Spoluorganizátormi podujatia boli SSS, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Slovensko-český klub.

-red-

 

Fotogaléria: Prezentácia zbierky V. Skalského Z dvoch brehov