ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom do soboty 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

12.05.2022 13:16

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a ministerke kultúry SR s podporou vyše 720 signatárov, sa zatiaľ PODARILO v tomto roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT A VYDAŤ 9 DVOJČÍSIEL, z ktorých ostatné dvojčíslo LT 17 – 18 je v predaji od 11. mája do 25. mája t. r.

Podporte Literárny týždenník aj jeho kúpou v stánkoch alebo tým, že sa stanete jeho odberateľom.

Zbierka, o ktorej registráciu sme požiadali MV SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

Zbierka trvá od 15. 5. 2021

už len do soboty 14. mája 2022!

Keďže zbierky sa podľa zákona registrujú na MV SR na 1 rok, po uvedenom termíne pripravujeme vyhlásenie novej zbierky.

NA ZÁCHRANU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobecne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.