Zástupcovia SSS navštívili Bojnú – klenotnicu počiatkov slovenského kresťanstva, výtvarného umenia a remesla

03.07.2014 11:08

Plaketa č. 1 z Bojnej s nápisom VAVM a pred nimi pravdepodobne S (chýba časť plakety)Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov navštívili 25. júna t. r. obec Bojnú a významné archeologické nálezisko v jej katastrálnom území s názvom Valy, kde sa našli nálezy dokladajúce kontinuitu slovenského osídlenia od konca 8. do začiatku 10. storočia a doklady starobylosti slovenského kresťanstva. O nálezoch hostí v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej informovali jeho vedúca a sprievodkyňa Renáta Kramárová a vedúci archeologického výskumu v Bojnej PhDr. Karol Pieta, DrSc., zástupca vedúceho AÚ SAV, ktorý ich previedol aj archeologickým náleziskom – niekdajšou vojensky opevnenou osadou.

 K najcennejším nálezom, ktoré sa v Bojnej našli, patrí šesť unikátnych pozlátených plakiet s kresťanskými motívmi (a obruba zo siedmej plakety), zlaté kovanie pravdepodobne zo sakrálnej knihy, jeden celý zvon (na obrázku vpravo) a časti väčšieho zvona, ako aj množstvo kresťanských symbolov a rozličných predmetoch, vrátane postrojov koní i zbraní. Na obrázku hore (vľavo) je plaketa č. 1 z Bojnej s nápisom VAVM a pred nimi pravdepodobne S (chýba časť plakety). Množstvo sakrálnych symbolov na nájdených predmetoch dokladá, že slovenské kresťanstvo sa praktizovalo o polstročie skôr, ako sa doposiaľ domnievala odborná obec, teda nielenže pred veľkomoravským obdobím, v ktorom na naše územie pozval Rastislav sv. Cyrila s Metoda, ale dokonca už v období pred vládou Pribinu v Nitre, ktorý dal vysvätiť prvý písomne doložený kostol na území Slovenska.

Podrobnosti o výsledkoch výskumov v Bojnej prinášame v Literárnom týždenníku č. 25 – 26 z 2. júla 2014 v reprezentatívnom rozhovore s archeológom PhDr. Karolom Pietom, DrSc., s ktorým sa zhovára Štefan Cifra.

Exkurzie, ktorú iniciovali predseda SSS Miroslav Bielik a archeológ prof. Jozef Vladár, člen predstavenstva SSS, sa zúčastnili aj členovia SSS Anton Blaha, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Roman Michelko, Ján Tazberík a Vincent Šabík. Na záver návštevy sa hostia stretli aj s riaditeľom AÚ SAV V Nitre Matejom Ruttkayom, a poďakovali sa za sprostredkovanie poznania tejto unikátnej lokality dýchajúcej prastarou slovenskou históriou a osobitne aj kultúrou.

Spracoval Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka

Zľava: Karol Pieta, vedúci archeologického výskumu v Bojnej, Štefan Cifra, Miroslav Bielik, Jozef Vladár, Anton Blaha, Renáta Kramárová, vedúca Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej, Ján Tazberík, Pavol Dinka, Roman Michelko a Vincent Šabík. Snímka je z návštevy zástupcov Spolku slovenských spisovateľov v Bojnej 25. júna 2014