Zástupcovia SSS na spomienkovom stretnutí na Ladislava Ťažkého

26.09.2014 21:37

Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého sa uskutočnilo 20. septembra 2014 v rodisku jeho manželky Anny v Klížskom Hradišti, časti obce Veľký Klíž, kde je pochovaný, spomienkové stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov – jeho predseda Miroslav Bielik, čestný predseda Jaroslav Rezník, člen predstavenstva a riaditeľa Vydavateľstva SSS Roman Michelko a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Všetci účastníci stretnutia poklepali perom spisovateľa základný kameň repliky rodného domu Ladislava Ťažkého z Čierneho Balogu, s odkazom spisovateľa budúcim generáciám. Dom prisľúbil vystavať v skanzene ľudovej kultúry v časti obce Veľký Klíž Klížske Hradište zriaďovateľ skanzenu, podnikateľ Gabriel Rehák. Na záver stretnutia sa uskutočnila prezentácia spomienkovej knihy 22 autorov Ladislav Ťažký – kaliber slovenskej literatúry, ktorú zostavil P. Korec. Na fotografii Miroslav Bielik kladie kyticu na hrob L. Ťažkého, vľavo Jaroslav Rezník.

Fotogaléria zo spom ienkového stretnutia

Medailón slovenského spisov ateľa Ladislava Ťažkého

.