Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov na Belehradskom medzinárodnom stretnutí spisovateľov 2015

22.09.2015 14:39

Na 52. ročníku Belehradského medzinárodného stretnutia spisovateľov v dňoch 16. – 21. 9. 2015 sa zúčastnili aj sa zúčastnili aj zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov jeho predseda Miroslava Bielika, podpredseda Peter Mišák a Miroslav Demák, člen SSS, ktorých účasť podporil dotačný systém Ministerstva kutúry Slovenskej republiky.

Súčasťou podujatí stretnutia bol aj okrúhly stôl venovaný dvojstému výročiu narodenia veľkého slovenského národovca, básnika, spisovateľa a kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra v miestnostiach Združenia spisovateľov Srbska na Francúzskej ul. 7 v Belehrade. O jeho osobnosti a diele, ako aj o jeho význame a bohatých vzťahoch medzi Slovákmi a Srbmi v Štúrových časoch hovorili aj hostia zo Slovenska – básnici Peter Mišák, podpredseda SSS, a Miroslav Demák, člen SSS, ktorí vo večerných hodinách aj predniesli svoje básne.

V piatok a sobotu 17. a 18. septembra spisovatelia navštícili množstvo kultúrnych stredísk a knižníc v strednom a južnom Srbsku, kde sa najmä zahraniční hostia predstavili svojou pôvodnou tvorbou. V piatok literáti vystúpili v Požarevci, Malom Crnići, Kragujevci, Vrnajčkej Banji, Čačku, Požege, Čajetine, Sirogojne a na Zlatibore. V sobotu predpoludním sa všetci zišli v malom rurálnom mestečku medzi Kraljevom a Čačkom v Mrčajevciach, kde už pätnásty rok tradične organizujú Medzinárodné Mrčajevské básnické stretnutia a spolu so Združením spisovateľov Srbska spoločne udeľujú prestížne medzinárodné uznanie Charta Moravy.

Spravidla sa táto cena udeľuje jednému zahraničnému básnikovi a dvom domácim, teda srbským básnikom. Tentoraz toto vysoké ocenenie udelili slovenskému básnikovi, prozaikovi a súčasnému predsedovi Spolku slovenských spisovateľov Miroslavovi Bielikovi, ako aj srbským básnikom Ivanovi Negrišorcovi (pseudonym aktuálneho predsedu Matice srbskej v Novom Sade Dragana Stanića) a básnikovi a členovi Srbskej akadémie vied a umení Radovanovi Marinkovićovi z Čačku. Okrem tohto významného ocenenia, ktoré je pomenované podľa tamojšej neďaleko tečúcej rieky Moravy, Miroslavovi Bilelikovi udelili aj Chartu čestného občana Mrčajeviec. Laureátovi Miroslavovi Bielikovi blahoželáme.

Charta Morava – Miroslav Bielik s Dušanom Stojkovićom

-mpv-

Foto: Martin Prebudila

 

Foto: Martin Prebudila