Z medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade

24.10.2018 04:20

Úspešná slovensko-srbská spolupráca

Tohtoročný 63. medzinárodný belehradský knižný veľtrh, na ktorom je čestným hosťom Kráľovstvo Maroko, otvorili 21. 10 pod mottom Radosť z čítania besedou akademika a básnika Matiju Bećkovića, ktorý sa veľkému počtu návštevníkov prihovoril slovami: „Knižný veľtrh je duchovné vlastníctvo čitateľského národa, ktoré mu nikto nesmie zobrať“, a zároveň vyzdvihol, že je „výnimočný už sám fakt, že v dobe technologického triumfu kniha ostáva napriek všetkému knihou“.

Na veľtrhu kníh v Belehrade, ktorý trval do nedele 28. októbra t. r., predstavili aj knihu básnika a podpredsedu dozorného výboru Združenia spisovateľov Srbska (ZSS) Jeremiju Lazarevića (1955) V tieni čestného kríža (Filozofiija 2). Toto svojrázne pokračovanie už viackrát ocenenej jeho prvej básnickej zbierky Filozofiija vyšlo vo vydavateľstve Filip Višnjić, ktoré na vydanie pripravuje aj novú knihu Radomira Andrića (1944) Svoji z Ľubomíra. Ako spoločné vydanie ZSS a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, pod vedením Vladimíra Valentíka, vyjde aj kniha slovenského básnika Jána Tazberíka Donja tačka svetla (Spodný bod svetla) v preklade Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Prezentovať ju budú na 26. medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018 v Bratislave, kde taktiež uvedú do života aj preložené knihy básní čiernohorského vydavateľa a básnika Radomira Uljarevića (1954) Čierna skrinka a známeho srbského básnika Adama Puslojića (1943) Somnabulia balcanica, „jedinečného básnika prítomného viac ako pol storočie v novších dejinách srbskej poézie“, ako odznelo pri udelení prestížnej literárnej ceny Vasko Popa tomuto autorovi za rok 2016. Grafickú úpravu a dizajn uvedených kníh vyhotovil Milan Panić z Belehradu. Obe zbierky vyšli po slovensky vďaka významnému prekladateľovi a spisovateľovi Miroslavovi Demákovi a Spolku slovenských spisovateľov, ktorý pod vedením Miroslava Bielika (ako dobrý príklad plodnej spolupráce Srbska a Slovenska) pripravuje aj zbierku už spomenutého barda srbskej poézie Matiju Bećkovića (1939) Ešte sme neskončili... vo výbere a preklade vojvodinského spisovateľa, publicistu a prekladateľa Martina Prebudilu.

 Vďaka iniciatíve predsedu ZSS R. Andrića a a SSS M. Bielika do konca roka tlačou vyjde aj srbská í slovenská verzia antológie pod spoločným názvom Veliki gospodin Dunav/Veľký pán Dunaj podľa rovnomennej básne známeho srbského básnika Vaska Popu. Ide o projekt, v ktorom prijali účasť poprední predstavitelia spisovateľských združení všetkých podunajských krajín: Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny, čo podľa slov M. Bielika predstavuje „nielen dôkaz viacdimenzionálneho kultúrneho fenoménu Európy, v ktorej nás Dunaj, aj napriek rozličnostiam a jedinečnostiam podunajských štátov, spája. Súčasne dáva nám aj možnosť pochopiť, že Starý Ister, večne mladý Dunaj s poetickými menami: Donau, Dunaj, Dunav, Duna, Dunai... identifikuje každého z nás s vlasťou, s kultúrnym prostredím, v ktorom sa reflektujú naše spoločné dejiny, ale aj v ktorých sa zrkadlia naše dnešné i budúce nádeje“. Ako jeden z významných a konkrétnych krokov pokračovanie dlhoročnej spolupráce na projekte antológie poézie spojenej s Dunajom, bude na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave predstavené prvé srbské vydanie antológie klasikov podunajských krajín, podporené Ministerstvom kultúry a informácii Rapubliky Srbsko, ktoré redigoval Radomir Andrić . Na vydanie je pripravili Milan Panić a Vydavateľský podnik Conputech z Belehradu, vytlačil ju Presskomajtirust z Mladenovca a k zostaveniu prispeli odborní spolupracovníci a prekladatelia: Miroslav Bielik, Peter Gerisch, Miroslav Demák, Martin Prebudila, Helena Sablić Tomić, Nina Simić, Elena Burevič, Dmitrij Burago a ďalší...

Nina Simić

 

(Zo srbčiny preložil Martin Prebudila)