WOLKROVA POLIANKA 2015 – Uzávierka SA PREDLŽUJE: 8. 10. 2015

25.09.2015 14:06

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje

52. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

WOLKROVA POLIANKA,

ktorý si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov.

Podujatie organizuje AOSS a Literárny fond v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Uzávierka SA PREDLŽUJE: 8. OKTÓBER 2015.