VÝVOJ SITUÁCIE OKOLO KLUBU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

28.09.2015 18:36

Priestory Klubu slovenských spisovateľov firma Arthur DS, s. r. o., prenajala ďalšej firme

Podľa informácií, ktoré poskytli zástupcovia realitnej kancelárie a developerskej firmy Arthur DS, s. r. o., pracovníkom Stavebného úradu Bratislava-Staré Mesto (SÚ BSM) pri prerokovaní podnetu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na preskúmanie stavebných úprav v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov (Klub) a zmeny jeho funkcie – ktorého sa zúčastnili za SSS Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka, a Ing. arch. Oliver Šabík, vedúci realizácie budovy Domu slovenských spisovateľov s Klubom na Laurinskej 2 v čase jej výstavby z poverenia ZSS –, priestory Klubu firma Arthur prenajala ďalšiemu nájomcovi, firme Eget, s. r. o., ktorá v ňom má prevádzkovať „nočný klub“, údajne už nie striptízový, ale aj „s kultúrno-spoločenským využitím“ (!) – lebo vraj „nočný klub“ s tyčami pre tanečnice budú ponúkať spisovateľským organizáciám na podujatia a chcú tam vraj usporadúvať aj Mikulášske večierky pre deti(!). To, samozrejme, musí SSS považovať za cynický výsmech.

Podľa SSS ide o jednoznačnú zmenu využitia priestorov z „kultúrno-spoločenskej funkcie“ na rýdzo „zábavnú funkciu“

Kultúrno-spoločenská funkcia Klubu, ktorý prevádzkoval do roku 2013 Literárny fond a do roku 2014 jeho vedúci Ondrej Antovszký, spočívala v tom, že sa využíval – okrem poskytovania nápojov a stravy (pravidelné obedy) – na kultúrno-spoločenské podujatia, ako prezentácia nových vydaných kníh slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry a literatúry národnostných menšín, vydavateľské dni, odovzdávanie ocenení spisovateľom (ceny Literárneho fondu, Spolku slovenských spisovateľov, SC PEN, Klubu literatúry faktu a iné ocenenia), na prijatia zahraničných spisovateľských združení a individuálnych návštev spisovateľov, umelcov, jazykovedcov a iných osobností (Kanada, Srbsko, Česko, Bielorusko, Poľsko, stretnutia slovakistov z letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca – SAS) i na ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia, ako významné kultúrno-historické výročia vzniku spisovateľských združení, narodení, úmrtí osobností a pod., na jubileá žijúcich spisovateľských, umeleckých a vedeckých osobností a pod. Účastníkmi podujatí boli okrem spisovateľov, umelcov či vedcov aj čitatelia a záujemcovia o literatúru, umenie či vedu, teda široká kultúrna verejnosť.

Naproti tomu „nočný klub“ sa má využívať na komerčnú zábavu, vrátane hudobnej produkcie spojenej s tancom, a podávanie nápojov (údajne bez stravy) pre platiacich zákazníkov. V takomto klube – s tyčami pre striptízový tanec, samozrejme, sa kultúrno-spoločenské podujatia, a už tobôž podujatia pre deti, nedajú uskutočňovať.

Vo veci stavebných úprav zástupcovia firmy Arthur DS, s. r. o., pred pracovníčkami SÚ BSM vyhlasovali, že žiadne nevykonali, vraj len upravili interiér (výmena kobercov, výmena obkladov natretie stien, umiestnenie tyčí a mobilných pódií na tanec, stropné osvetlenia). K zmene výšky pohľadov (stropu) uvádzali, že vraj je to len osvetlenie, aj keď svetlá sú len na okraji plošných panelov, ktoré striedavo znižujú podhľady.

Podľa nášho názoru – bez súhlasu SSS ako 50-percentného spoluvlastníka budovy – nájomcovia devastovali celý štýlový interiér Klubu slovenských spisovateľov, navrhnutý ako kompaktné, architektonicky hodnotné riešenie pôvodne v polovici 70. rokov renomovanými architektmi na mieru – pôvodne asistentmi prof. Jozefa Lacka Ing. arch. Ivanom Slameňom (spoluautor Mostu SNP v Bratislave), Ing. arch. Jozefom Červeňom (spoluautor Domu umenia v Piešťanoch) a Ing. arch. Cyrilom Rovňákom, neskôr modernizovaný koncom 80. rokov Ing. arch. Oliverom Šabíkom – takisto ako kompaktné, architektonicky hodnotné riešenie s využitím kvalitnejších materiálov a technológií. Necitlivými zásahmi vytrhali interiérové obloženie steny za barovým pultom, barového pultu a esteticky štýlový mobiliár nahradili tvarovo a farebne nevkusným nábytkom nočného klubu. Navyše zníženie podhľadov (na fotografii hore vľavo) podľa názoru SSS predstavuje stavebný zásah do priestorov.

Tým, že zo zadnej steny pôvodnej vstupnej haly na prízemí Domu slovenských spisovateľov (za hlavným schodiskom do Klubu a Domu) zmizlo umelecké dielo – plastika akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej Trojkmeň – vývoj slovanského písma (firma Arthur ako správca budovy ho svojvoľne demontovala a umiestnila do depozitu na podlahu miestnosti na 1. poschodí domu, kde praská od sucha a vlhkosti) a že pritom priestor, kde sa nachádzalo, firma uzatvorila priečkou a poskytla ho ako sklad predajni odevov Shana – sa Stavebný úrad odmietol zaoberať. Aj keď je očividné, že ide o stavebný zásah do budovy, i porušenie autorských práv projektanta prof. Lacku i autorky diela. Vraj treba nové podanie.

V priestoroch Klubu slovenských spisovateľov „nočný klub“ – už vraj nie so striptízom

V priestoroch Klube sa podľa všetkého prevádzkuje po nociach „nočný klub“. Od 21. hod. vo vnútornom vstupnom priestore budovy na Laurinskej ul. prevádzkovateľ vystavuje banner s upútavkou „Platinum club“ s fotografiami tanečníc v erotickej nočnej bielizni (na fotografii vpravo). Na banneri sú texty v angličtine a uvádzajú sa tam otváracie hodiny klubu od 21. do 5. hod. ráno. Keď sme baner fotili, ohrozoval nás bodyguard, údajne manažér firmy, ktorý sa zároveň spýtal, či chceme ísť dnu, a keďže sme povedali, že nie, vyzval nás, aby sme nefotili a opustili miesto. Či sa klub prevádzkuje načierno alebo s povolením, prevádzkovateľ klubu ani firmy Arthur Spolok slovenských spisovateľov ako spoluvlastníka budovy neinformovali.

Firma Arthur DS ignoruje výpoveď z nájomnej zmluvy

SSS môže postupovať iba zákonnými postupmi. Tým je v nevýhode voči arogantnému postupu, ktorý z pozície moci uplatňuje firma Arthur DS, resp. ďalší nájomca priestorov Klubu, firma Eget. SSS prostredníctvom svojho právneho zástupcu HMG & Partners podal na súd žalobu o neplatnosť zmluvy o nájme – jednostranne nevýhodnej pre SSS –, na ktorú sa Arthur DS odvoláva. Okrem toho právny zástupca SSS podal firme Arthur opakovanú výpoveď z tejto zmluvy pre jej opakované porušenie – nezaplatenia nájomného za tri štvrťročné obdobia, údajne pre pohľadávky, ktoré si firma Arthur DS, s. r. o., jednostranne započítava. Právny zástupca SSS navyše opakovane vyzval firmu Arthur DS, aby sa zdržala akéhokoľvek konania poškodzujúceho majetkové práva SSS, aby neodkladne rokovala o nakladaní s majetkom SSS a aby sa dohodla do rozhodnutia súdov na spoločnej správe budovy. Tieto skutočnosti však firmy Arthur DS ignoruje. Keďže právny zástupca SSS, rovnako ako SSS sú presvedčení, že nájomná zmluva je už neplatná – v dôsledku jej výpovede –, trvajú na ukončení úsilia firmy Arthur, resp. firmy, ktorej priestory prenajala, prevádzkovať v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov „nočný klub“ a žiadajú vrátiť jeho interiér do pôvodného stavu a rokovať o obnovení pôvodnej funkcie Klubu slovenských spisovateľov.

Výzva SSS Zachráňme Klub slovenských spisovateľov sa nekončí!

Podpisová akcia na podporu Výzva SSS Zachráňme Klub slovenských spisovateľov je otvorená. Doteraz sa vyzbieralo 630 podpisov. Signatármi sú osobnosti kultúrneho, umeleckého, vedeckého a spoločenského života, okrem zástupcov SSS aj zástupcovia iných spisovateľských združení (SC PEN, Klub literatúry faktu, Klub nezávislých spisovateľov), ale aj občania, ktorým záleží na ochrane kultúrno-spoločenských hodnôt – osobitne aj v centre hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – vrátane učiteľov, jazykovedcov, lekárov či robotníkov. Mnohí z nich okrem podpory výzvy pripojili aj svoje stanoviská odmietajúce postup firmy Arthur a nesúhlasiace so zmenou Klubu na nočný klub.

Akcia pokračuje, bez ohľadu na vývoj situácie s Klubom slovenských spisovateľov, pretože treba vyjadrovať nesúhlas aj v prípade, že sa „nočný klub“ bude prevádzkovať, keďže arogantné šliapanie po kultúrnych hodnotách, nerešpektovania elementárnej slušnosti je mementom pre budúcnosť, a v neposlednom rade upozorňovaním na porušovania vlastníckych práv a ničenie majetku SSS ako autentického a v súčasnosti 50-percentného spoluvlastníka budovy.

 

Spracoval Štefan Cifra. Odborné poklady: Ing. arch. Oliver Šabík, vedúci realizácie budovy Domu slovenských spisovateľov s Klubom na Laurinskej 2 v Bratislave v čase jej výstavby z poverenia ZSS pod gesciou vtedajšieho MK SR za ministra Miroslava Válka)