Výsledky literárnej súťaže Rozlet 2019

27.06.2019 19:22

Literárne umenie, občianske združenie, vyhodnotilo LITERÁRNU SÚŤAŽ ROZLET – pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl,  gymnázií a inak zoskupených literárne činných prispievateľov.

Cieľom súťaže bolo motivovať deti, mládež, podporovať ich kreativitu vo vzťahu k literatúre. Umožniť im verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 26. 6. 2019 v 1. základnej škole na Nemocničnej ul. v Považskej Bystrici.

Literárne príspevky hodnotila odborná porota zostavená z  literárne činných spisovateliek a on-line hlasovaním. 

Cenu poroty získali: 1. kategória – poézia: Hurá do školy – autorka Lucia Košutová, Považská Bystrica; Som klaun, bič, lev a klietka – autorka Eva Mančíková, Sereď; 1. kategória – próza: O psíkoch, ktorí chceli chodiť do školy – autor Daniel Chovanec, Považská Bystrica; Nepotrebujem – autorka Ema Mančíková, Sereď; Posledná šanca – autorka Katarína Faciníková, Považská Bystrica; 2. kategória – poézia: Čas – autorka Ester Šandorová, Považská Bystrica; 2. kategória – próza: bez príspevkov.

Umiestnenie víťazov on-line hlasovania nájdete  na www.literarneumenie.sk.

Kontakt: Literárne umenie, občianske združenie, Bernolákova 36, Pezinok

(Zdroj: LU, e-mail z 22. 6. 2019)

 

Zdroj: Výsledky literárnej súťaže Rozlet 2019. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (3. 7. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19