Vyhlásili výsledky súťažnej čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2021 – 2022

19.06.2023 10:33

Svedectvo o minulosti i prítomnosti Záhoria a o odkaze pre budúcnosť

V piatok 2. júna 2023 sa uskutočnilo v budove DAV-u v Senici slávnostné vyhlásenie výsledkov súťažnej čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2021 – 2022. Organizátorom ankety, ktorá má už trinásťročnú históriu, bola Záhorská knižnica v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici, Mestskou knižnicou v Skalici a Knižnicou MCK v Malackách. Na slávnosti sa zúčastnili vicežupanka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc, primátor mesta Senica Martin Džačovský, zástupca riaditeľky skalického Záhorského múzea Peter Michalovič a ďalší hostia.

Výsledky ankety zhodnotila riaditeľka Záhorskej knižnice Silvia Sameková. Ako povedala, cieľom ankety bolo  priblížiť čitateľom knihy, ktoré sa týkajú záhorského regiónu tematicky alebo prostredníctvom osoby autora či ilustrátora. Registrovali spolu 67 publikácií, ktoré vyšli v rokoch 2021 – 2022, z nich organizátori  posunuli do hlasovania 32. Hlasovalo sa od 19. apríla do 17. mája 2023 buď prostredníctvom online formulára alebo vyplnením hlasovacieho lístka priamo v spomínaných knižniciach. Po sčítaní 2 723 platných hlasov sa na prvom mieste umiestnila monografia Sotina (obec pričlenená pred 80-timi rokmi k Senici – pozn. autora) od autorskej dvojice JÁN PETER a JÁN HROMEK (484 hlasov), na druhej priečke skončila reprezentatívna publikácia PAVLA DINKU Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (309 hlasov) a pomyselnú bronzovú medailu si odniesla kniha Kelti na Zámčisku autorky JARMILY HORVÁTHOVEJ (231 hlasov).

Zástupkyňa predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Veronika Buc s knihou Príbehy Skalického rubína
a Skalického trdelníka a Pavol Dinka s pohárom Skalického rubína


Pri tvorbe knihy Sotina autori (regionálni historici) kontaktovali desiatky rodákov zo Sotiny, ktorí poskytli informácie i zabudnuté fotografie. Z nich použili iba nepatrnú časť, ostatné uložili do elektronického archívu. V publikácii zdôrazňujú, že Sotina i Senica boli v minulosti navzájom prepojené pupočnou šnúrou, pretože všetky deti chodili do senických škôl, veriaci do kostolov a sotinskí roľníci zásobovali Senicu potravinami. Hodnotu monografie a jej úspešnosť potvrdil nečakaný záujem čitateľov, ako aj početné ohlasy pôvodných obyvateľov Sotiny. Tí sú dnes už roztrúsení po celom Slovensku i v zahraničí.

Kniha Pavla Dinku Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka, rodáka zo Skalice, člena Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, je voľným pokračovaním publikácie Skalické búdy (2015), ktorá získala viacero domácich literárnych ocenení. Dokonca Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži (OIV) ju v roku 2016 poctila čestným uznaním (odniesla si i druhé miesto v Knihe Záhoria 2016). Autor inšpirovaný čitateľským záujmom i ďalšími novými podnetmi sa rozhodol opäť chopiť jemu blízkej témy, tentoraz v širších konotáciách najmä v súvislosti s fenoménmi Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktoré sú nositeľmi certifikátov Európskej únie – prvý chráneného označenia pôvodu (CHOP) a druhý chráneného zemepisného označenia (CHZO). Dielo má veľkú zásluhu na tom, že práve Skalický trdelník bol v decembri 2021 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Publikácia je v exkluzívnom grafickom prevedení z autorskej tvorivej dielne Eduarda Timka, na 700 stranách obsahuje vyše tisícku fotografií. Dopĺňajú ju bohaté prílohy, resumé v slovenčine i angličtine a registre.

Jarmila Horváthová, rodáčka z Lopašova, autorka publikácie Kelti na Zámčisku, miluje históriu a hradisko Zámčisko pokladá za unikát. Prostredníctvom svojej knihy sa usiluje priblížiť život Keltov u nás, v našej blízkosti. Zámčisko je najvyšším bodom Záhoria i celej Chvojnickej pahorkatiny. Nachádza sa nad obcami Unín, Oreské, Radimov, Smrdáky a Radošovce. Radí sa medzi najkrajšie hradiská na západnom Slovensku a jeho mohutné valové opevnenia je možné vidieť dodnes.

Slávnostné podujatie hudobným programom sprevádzali Michal Čas (akordeón) a Zdenko Juríček (saxofón).

MIROSLAV PÓŠA

Foto: autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na účastníkov podujatia