Vyšiel Národný kalendár 2021

18.10.2020 15:18

Dominantnými výročiami v najnovšom vydaní Národného kalendára sú storočnice. Pripomína ich nielen tradičné kalendárium, ale aj viacero zaujímavých článkov z obsahu, venovaných nielen okrúhlym výročiam osobností, ale aj udalostí... (VIAC)

***
Bibliografický záznam:
Národný kalendár 2021: Sto rokov bez Hviezdoslava. [Zostavovateľ Štefan Haviar a kol.]. 1.vyd. Martin: Matica slovenská, 2020. 302 s. ISBN 978-80-8128-263-8 (brož.).