Literárny týždenník 25 – 26/2014

02.07.2014 01:43
Literárny týždenník č. 25 – 26 z 2. júla 2014 prináša:

* ROZHOVORY/ARCHEOLÓGIA

* K. Pieta: Bojná – klenotnica počiatkov slovenského kresťanstva, výtvarného umenia a remesla (zhovára sa Š. Cifra)

* MÉDIÁ/SERVIS

* Otvorený list ministrovi Predstavenstva SSS kultúry SR M. Maďaričovi

* Autorská súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2014

* Čitateľký prieskum o Literárnom týždenníku

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/LITERATÚRA

* R. Michelko: Mondragónska alternatíva

* F. Škvrnda: Následky bezohľadnej politiky v Iraku

* I. Jackanin: A sme si takí blízki

* UMENIE/FILM/ DIVADLO

* M. Polák: Nový slovenský film M. Luthera Krok do tmy

* J. Rácz: Komédia Malej scény ŠD Košice o D. Diderotovi

* DEJINY/ IDENTITA/RECENZIE

* R. Štrbáková: Prezentácie publikácií Život sv. Cyrila a sv. Metoda, Proglas a ďalších staroslovienskych literárnych pamiatok v španielčine

* Putovanie za obrazmi (A. Hykisch)

* Vzdelaní príbuzní: Príbehy našich vedcov (V. Apfel)

* DEJINY/IDENTITA

* E. Fordinálová: K 170. výročiu vzniku slovenskej hymny

* F. Vrábel: Neznáme vzťahy M. Hodžu s Ferdinandom d´Este

* LITERATÚRA/ROZHOVOR

* E. Drobný: Nepodliezť latku kultúry a vkusu (zhovára sa A. Halvoník)

* ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

* O. Herec: Zápisky nielen z nemravného domu

* Peter Štilicha: Opojenie, Priznanie, Pri Božej muke v Camargue, Na brehu Rhôny, Intimita, Diplomatická katarzia

* Eduard Grečner: Mám vás rada, Tichý priestor mlčania, Orchidey sa neživia zo zeme, Zážitok ryby na suchu, Nekonečno v nás

* RECENZIE

* P. Vilikovský: Prvá a posledná láska (J. Špaček)

* I. Klohna: Jedine tak vieš neodísť (M. Chudík)

* Mladá slovenská poviedka 2013. Zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže mladých autorov (J. Lomenčík)

* I. Brešan: Komu nie je nič sväté? (A. Kulihová)

* F. Mitterand: Zvrhnutí orli. Pád Romanovovcov, Habsburgovcov a Hohenzollernovcov (M. Drastich)

* J. Rezník: Janko Hraško – Ako to naozaj bolo (V. Timura)

* LITERATÚRA/TEÓRIA

* K. Maruzsová-Šebová: Motív návratu v próze Zoltána Bárkányiho Valkána

* SERVIS

* I. Jančulová: Knižnice propagujú regionálne knihy a autorov

* Literárna súťaž J. Braneckého

* Zasadalo Predstavenstvo SSS

* M. Prebudila: Literárne snemovanie v Báčskom Petrovci

* Prezentácia Proglasu v Ríme

* I. Ludwiková: Vedomostná súťaž Mladý Európan 2014

* LiTERÁRIUM

* M. Danaj: Sentencie na piatok i sviatok

* I. Kupec: Proroctvá a bláznovstá

* Ľ. Majer: Futbalizmy

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* M. Valašík: Nitra ako kultové mesto Slovákov a Slovanov

Zoznam členov

Olach, Ľubomír

[*1. 4. 1948 v Partizánskom] Ľubomír Olach, Ing., básnik, prozaik, publicista, redaktor, organizátor kultúrneho života sa narodil 1. apríla 1948 v Partizánskom. Zmaturoval na Strojníckej priemyslovke v Partizánskom, absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Už počas štúdia...

MAJERNÍK, Miroslav

[* 22. 1. 1950 Stropkov] Miroslav Majerník, PhDr., prozaik, rozprávač príbehov, bloger, politický aktivista,  námorný kapitán, pôvodným povolaním manažér, podnikateľ, vedúci štátny úradník a diplomat, sa narodil 22. januára 1950 v Stropkove, rodičom Štefanovi Majerníkovi (* 1926 – † 1984)...

ČECHOVIČOVÁ, Mária

[ * 19. 6. 1951 Jablonec] Mária Čechovičová, rod. Ochabová, spisovateľka literatúry pre deti, prozaička, poetka, textárka, autorka scenárov detských muzikálov, rozhlasovej hry a regionálnohistorickej literatúry, sa narodila 19. júna 1951 v Jablonci (okres Trnava), kde aj vyrastala....

HUDEC, Ivan

[* 10. 7. 1947 Nitra] Ivan Vojtech Hudec, MUDr., slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista, kultúrny historik, ochotnícky režisér, herec, kultúrno-osvetový činovník, donátor, genealóg, praktický lekár, vedecký a riadiaci pracovník, bývalý poslanec Slovenskej národnej rady, Národnej rady...

MAŤAŠÍK, Andrej (†)

[* 14. 8. 1953 Košice – † 4. 6. 2017] Andrej Maťašík, slovenský dramaturg, divadelný vedec, redaktor, sa narodil 14. 8. 1953 v Košiciach. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole (1968 – 1971), Absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (1971 – 1976) v Bratislave....

Libuša Friedová (†)

[* 17. 10. 1925 Zdounky, okr. Kroměříž, Česko – † 22. 5. 2017] Libuša Friedová, rod. Mlčochová,  slovenská spisovateľka literatúry pre deti, scenáristka, autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorka, pôvodom z Moravy, sa narodila v učiteľskej rodine 17. 10. 1925...

ŠKREKO, Benjamín

[* 9. 4. 1949 Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava)] Benjamín Škreko, Mgr., básnik, humorista, aforista, rozhlasový a divadelný dramatik, publicista, novinár, redaktor, bloger, sa narodil 9. apríla 1949 v Hrnčiarovciach nad Parnou (okres Trnava). Jeho matka bola domáca, vychovávala sedem detí, otec...

VÁLEK, Igor

[* 7. 1. 1967 Martin] Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline. Základnú školu vychodil v...

KOŠŤANY, Miroslav (†)

[*21. 4. 1939 Šalgočka (okres Galanta) – † 22. 5. 2016  Bratislava] Miroslav Košťany, Mgr., spisovateľ, redaktor, investigatívny novinár, publicista, právnik, priekopník beletrizácie súdničiek, sa narodil 21. apríla 1939 v obci Šalgočka v okrese Galanta. Jeho otec bol najskôr bírešom na...

CHUDÍK, Martin

[*12. 1. 1988 Bratislava] Martin Chudík, básnik, sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave. Vyštudoval biológiu na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave. Básne publikoval  v časopisoch RAK, Dotyky, Slovenské pohľady a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>