Vyhlásili finalistov súťaže Anasoft litera 2021: V desiatke je aj kniha ETELY FARKAŠOVEJ

16.03.2021 17:00

Odborná porota literárnej ceny vyhlásila vo vysie­laní Rádia Devín desiatku finalistov súťaže Anasoft li­tera 2021. Okrem diel etablovaných spisovateliek a spi­sovateľov sú medzi nimi aj dva debuty. Zo 165 hodno­tených kníh, ktoré vyšli v roku 2020, vybrala nasledov­né tituly od autorov (v abecednom poradí):

* Lukáš Cabala: Satori vTrenčíne (Vydavateľstvo Artforum)

* Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (Vyda­vateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

* Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo asrd)

* Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt)

* Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt)

* Laco Kerata: Naokraji mojej hory (KK Bagala)

* Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni)

* Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Slovart)

* Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT)

* Alta Vášová: Odlety (Fragment)

O desiatich finalistoch a o laureátovi 16. ročníka súťaže Anasoft litera 2021 rozhodujú: česká spisova­teľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmo­vá kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.

„Tohtoročná desiatka je pomerne pestrá – ani nie tak témami ako skôr literárnymi formami,“ hodnotí výber Mária Ferenčuhová. „Je v nej spoločensko-kri­tický román s takmer leporelovou štruktúrou, psycho­logický román postavený skoro výlučne na úzkostnom vnímaní hlavnej postavy, ne-román, kde sú vety sa­mostatnými svetmi, denníková mozaika, spod ktorej presvitá až románový oblúk života, novela koncipo­vaná ako štylizovaná performancia, ľúbostná novela sosnovou atmosférou, poviedkový komiks a napokon tri zbierky poviedok. Tento výber sa vyznačuje aj veľ­mi širokou teplotnou i farebnou škálou: od studeného, ostrého neónového svetla až po tlmené a hrejivé tóny. Väčšina kníh pritom ponúka ‚malé‘ ľudské príbehy – nenápadné, tiché alebo osobné–, ktoré však preho­várajú aj naliehavo, prípadne znepokojujú, dráždia, a občas prinášajú útechu.“

Ako uvádza tlačová správa na webových strán­kach súťaže Anasoft litera, porota sa v tomto roč­níku musela vyrovnať s neúmerným rozdielom me­dzi kvantitou vydávanej prozaickej produkcie a kva­litou textov. Ich rozhodnutie je výsledkom diskusií a kompromisov.

Finálová desiatka sa predstaví počas multižán­rového festivalu Litera fest, ktorý by sa mal konať, ak to dovolí pandemická situácia, v júni v Bratisla­ve. Okrem autorských čítaní (ktoré sa majú neskôr uskutočniť po celom Slovensku), diskusií či work­shopov ponúkne festival koncerty, výstavu, projek­ciu či divadelné predstavenie. Organizátori pripra­vujú aj ďalší ročník ceny René – Anasoft litera pre gymnazistov. Podujatia občianskeho združenia ars_litera zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Generálnym partnerom ceny Anasoft litera je softvérová spoločnosť Anasoft.

Medzi desiatimi finalistami súťaže Anasoft lite­ra 2021 je aj členka Spolku slovenských spisovate­ľov (SSS) prozaička, literárna vedkyňa, univerzitná profesorka ETELA FARKAŠOVÁ – s románom Záchrana sveta podľa G., ktorý vyšiel vo Vydavateľstve SSS. V roku 2018 sa stala laureátkou súťaže Anasoft lite­ra s románom Scenár, ktorý takisto vyšiel vo Vyda­vateľstve SSS.

V mene vedenia Spolku slovenských spisovate­ľov a redakcie Literárneho týždenníka jej úprimne blahoželáme.

 

(Literatúra: www.anasoftlitera.sk/home/novinky/ako-hod­noti-porota-10-tku)

(Zdroj: Vyhlásili finalistov súťaže Anasoft litera 2021: V desiatke je aj kniha ETELY FARKAŠOVEJ. In: Literárny týždenník 9 – 10 zo 17. marca 2021, s. 5)

 

Foto: Juraj Starovecký