Vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE

30.11.2015 13:59

Slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa uskutočnilo dňa 27. nobembra 2015 v Sečovciach v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie. Už o 10. hod. sa zišli v obradnej sieni MsÚ súťažiaci zo Sečoviec, z Trebišova, Michaloviec, zo Sobraniec, z Humenného, no nechýbali ani domáci priaznivci zaujímavých besied a literárnych podujatí. Slávnostné vyhodnotenie obohatila aj beseda so spisovateľom Ľudovítom Visokayom a zástupcom Matice slovenskej Viliamom Komorom.

Do XXIII. ročníka súťaže Ruže mojej duše poslalo súťažné práce viac ako 40 začínajúcich autorov, ktorí súťažili so svojou tvorbou v troch kategóriách vo veku od 6 – 18 rokov. Vo štvrtej kategórii súťažili aj dospelí.

Ingrid Lukáčová (vľavo), Ľudovít Visokay a Viliam Komora s ocenenou autorkou

Literárne diela hodnotila porota v zložení: Ján Tazberík – básnik, tajomník Spolku slovenských spisovateľov, redaktor Literárneho týždenníka a člen slovenského centra PEN; hosť prítomný na vyhodnotení Ľudovít Visokay – autor nárečových slovníkov, básnických zbierok a sentencií, publicista, zakladateľ Trebišovského umeleckého klubu, autor viacerých monografií; Dalimír Stano – básnik, publicista, zakladateľ vydavateľstva DALI, člen SSS, tajomník košickej odbočky SSS, člen slovenského centra PEN; Ingrid Lukáčová – poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, výboru košickej odbočky SSS, výboru MS, podpredsedníčka Spolku sv. Cyrila a Metoda a dlhoročná spoluusporiadateľka súťaže Ruže mojej duše. Spoluorganizátormi súťaže boli: Mesto Sečovce, Spolok slovenských spisovateľov, Matica slovenská, MO MS a OMM v Sečovciach, Inštitút vzdelávania MS, n. o.

Na súťažnom podujatí, ktoré už tradične moderovala Ingrid Lukáčová, sa prítomným prihovoril Ľudovít Visokay. Pútavo rozprával o svojej rozsiahlej literárnej tvorbe, hovoril o začiatkoch netradičnej záľuby, poradil začínajúcim autorom z vlastnej skúsenosti, ako i prečo písať. Po ňom sa ujal slova Viliam Komora – zástupca Matice slovenskej, pracovník Strediska národnostných vzťahov MS, člen jej výboru. Odovzdal prítomným pozdrav od predsedu MS Mariána Tkáča a jej správcu Maroša Smolca. Predstavil literárne periodiká, ktoré vydáva MS: Orol tatranský – literárnu prílohu Slovenských národných novín (založil ju ešte v r. 1845 Ľudovít Štúr), a Slovenské pohľady – najstarší slovenský časopis pre literatúru, vedu a umenie. Niekoľko exemplárov rozdal začínajúcim autorom a odporučil im, aby publikovali svoju tvorbu aj v týchto literárnych časopisoch. Rozprával o cieľoch matičnej činnosti a aktivitách Strediska národnostných vzťahov MS. Po odpovediach na otázky nadišlo súťažiacimi očakávané vyhodnotenie literárnych prác. Ľudovít Visokay, Ingrid Lukáčová spolu s Viliamom Komorom odovzdali diplomy a knižné odmeny z Vydavateľstva MS týmto oceneným:

  • POÉZIA – I. kategória: Nikolas Maľuda – pochvalný diplom,
  • PRÓZA –  I. kategória: 1. neudelené, 2. Veronika Ferková, 2. Laura Lehončáková, 3. Sofia Királyová,
  • POÉZIA –  II. kategória: 1. Simona Podoláková, 2. Romana Ivanová, 3. Natália Serbinová, Samuel Varga – pochvalný diplom,
  • PRÓZA –  II. kategória: 1.neudelené, 2. Sofia Košková, 3. Lucia Pristášová, Šimon Leškanič - pochvalný diplom,
  • POÉZIA – III. kategória: 1. Milan Hajaš, 2. Ivana Šaffová,
  • PRÓZA –  III. kategória: 1. Alžbeta Šantová, 2. Lea Linerová, 3. Dávid Jacko, Ivana Šaffová – pochvalný diplom, POÉZIA IV. kategória: 1. neudelené, 2. Jana Nevoľníková, 3. Denis Jacko, PRÓZA – IV. kategória: Alena Dorčáková – pochvalný diplom.

INGRID LUKÁČOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazi XXIII. ročníka súťaže Ruže mojej duše

Foto: archív autorky

(Uverejnené 30. 11. 2015)