Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k výročiu úmrtia BJØRNSTJERNEHO BJØRNSONA

06.05.2020 05:38

Obhajca práv Slovákov v medzinárodnom kontexte

Dňa 26. apríla 2020 uplynulo 110 rokov od úmrtia významného nórskeho prozaika, dramatika, básnika, publicistu a politického mysliteľa BJØRNSTJERNEHO BJØRNSONA (na fotografii). Toto výročie predstavuje pre nás príležitosť pripomenúť si jeho osobnosť, ktorá sa venovala myšlienkam mieru, humanizmu a v neposlednom rade právam malých národov v Európe všeobecne a Slovákov osobitne. História ukázala, že v Európe to boli aj zostali relevantné témy.

Pre Slovákov Bjørnson bol a zostáva kľúčovou politickou osobnosťou začiatku 20. storočia, poznal a chápal situáciu malých národov Európy, čo ho priviedlo k vášnivej obhajobe Slovákov v záujme zmeny ich znevýhodneného postave- nia na začiatku 20. storočia. B. Bjørnson sa stal významnou súčasťou emancipačného procesu Slovákov v desaťročí pred rokom 1918 a potom v Česko- Slovenskej republike po skončení Veľkej vojny.

B. Bjørnson je na Slovensku aj dnes rešpektovanou osobnosťou. Ani v mierovej a zjednotenej Európe nesmieme zabúdať na relevantnosť jeho myšlienok, medzi ktoré patria jeho názory spojené so všeľudskými princípmi, myšlienky viažuce sa na sociálne práva a ľudské práva vôbec. Celé jeho dielo zdôrazňuje význam takých hodnôt ako morálnosť, spravodlivosť a sloboda, ku ktorým sa hlásime.

 

(Zdroj: www.mzv.sk; Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k výročiu úmrtia BJØRNSTJERNEHO BJØRNSONA: Obhajca práv Slovákov v medzinárodnom kontexte. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19)