Igor Válek: Vychádza kniha o víťazstve života v Ostrom Grúni

15.01.2020 10:14

Dňa 19. januára t. r. si v obciach Kľak a Ostrý Grúň (na Pohroní, okres Žarnovica) pripomenú pietnou spomienkou 75. výročie krvavých udalostí z 21. 1. 1945, ktoré vošli do dejín ako smutne známa „krvavá nedeľa“. Súčasťou spomienky v Ostrom Grúni bude prezentácia aktualizovaného a doplneného vydania knihy Život v Ostrom Grúni zvíťazil (vydala obec Ostrý Grúň, 2020), ktorú som zostavil. Viedlo ma k tomu rozhodnutie vedenia obce (na čele so starostom J. Remenárom) vydať spomienkovú knihu – prvé i druhé vydanie iniciované niekdajšou starostkou J. Angletovou pri 70. výročí sa minulo –, ako aj, žiaľ, rodinná zainteresovanosť. Deň, znamenajúci krutú smrť pre takmer pätnásť desiatok obyvateľov podhorských obcí, mi zobral starých rodičov Veroniku a Petra aj strýka Rudolfa, moja mama a jej druhý brat Peter, zázrakom prežili. Ako dieťa som mnohému nerozumel, ako starší som viac vedel a lepšie vnímal, no stále nechápem, kde sa v ľuďoch berie toľká zloba, stojaca aj pri vraždení členov fašistickej Abwehrgruppe 218, zvanej aj Edelweiss, ktorej súčasťou bol i slovenský oddiel. Obyvatelia doliny často brávali do rúk rozpadávajúce sa brožúry o onom dni, no pamiatka umučených a pamäť žijúcich si zasluhujú niečo trvanlivejšie. Také sú aj spomienky žijúcich a či len nedávno zosnulých ľudí-pamätníkov, tvoriace podstatnú časť textov knihy podľa rozhovorov, ktoré viedla E. Moravčíková. Úctu cítiť v básni Ostrogrunica z pera rodáka z Ostrého Grúňa a predsedu SSS Miroslava Bielika. Nechýbajú pohľady historikov uvedeného obdobia. Ďalšia kapitola je dôkazom, že ani umelecká literatúra či tvoriaci literáti neostali bokom. Nedeľa našla viacero podôb – čiastočne dokumentárnych a čiastočne vernejšie alebo voľnejšie prerozprávaných reflexií, vždy s dôrazom na odsúdenie činov páchaných na nevinných. Veršami sa téme venovali poetka Štefánia Pártošová (napríklad v básni Kľak – Ostrý Grúň), Mária Haringová (v knihe Spustošená dedina), Miroslav Bielik (viacerými básňami a v monografii Kľakovská dolina. Od Žarnovice po Vtáčnik). V prozaickom žánri sa tragédia zjavila v detektívke Ľuboša Juríka zo série Krimi prípady reportéra AZ (Vlasť je tam, kde nikto nebol). Typicky pôsobivým spôsobom sa témy zmocnil Peter Jaroš v poviedke Skôr roky, neskôr kroky, z ktorej dostal priestor väčší úryvok. Záver knihy tvorí obrazová príloha a menoslov zavraždených. Treba uviesť, že udalosti sa neustále venuje aj Spolok slovenských spisovateľov (SSS). V spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici v roku 2014 zorganizoval odborný seminár SNP v literatúre, v týchto dňoch dostáva konkrétnejšie kontúry medzinárodné literárne podujatie, ktoré bude práve pod gesciou SSS.

IGOR VÁLEK

---

(Zdroj: Igor Válek: Vychádza kniha o víťazstve života v Ostrom Grúni. In: Literárny týždenník, ročník XXXIII, č. 1 – 2. 15. 1. 2020, ISSN 0862-5999, s. 15)