POZÝVAME – Všetko je poézia – Antológia súčasnej maďarskej poézie v slovenských prekladoch – 10. 11. o 13. hod. na BIBLIOTÉKE

09.11.2019 17:57

Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Zväzom maďarských spisovateľov a s Maďarským inštitútom v Bratislave, s podporou Petőfiho literárneho múzea v Budapešti

pozývajú

na prezentáciu antológie súčasnej maďarskej poézie v prekladoch do slovenčiny

VŠETKO JE POÉZIA

v nedeľu 10. novembra 2019 o 13.00 hod.

na Bibliotéke 2019 – Literárne centrum 1,

Incheba, Viedenská cesta 5 – 7, Bratislava

 

(Uverejnené: 6. 11. 2019; aktualizované: 9. 11. 2019)

v nedeľu 10. novembra 2019 o 13.00 hod.

na Bibliotéke 2019 – Literárne centrum 1,

Incheba, Viedenská cesta 5 – 7, Bratislava