VLADIMÍR MINÁČ – STOROČNICA narodenia slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a predsedu Matice slovenskej, člena redakčnej rady Literárneho týždenníka v čase jeho vzniku (1988)

07.08.2022 16:56

POZÝVAME

Matica slovenská a Literárny týždenník
pozývajú na spomienkové podujatia

VLADIMÍR MINÁČ – STOROČNICA narodenia slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a predsedu Matice slovenskej

8. augusta 2022

14.00 hod. – Pietny akt pri hrobe V. Mináča  na cintoríne v Slávičom údilí v Bratislave

15.30 hod. – Spomienkové stretnutie v Dome Matice slovenskej v Bratislave, Grösslingova 23