POZÝVAME – Vivat Štúrovci! – Pásmo slova a hudby pri príležitosti jubileí – 25. 11. 2022 o 17. h – v Bratislave-Petržalke

21.11.2022 11:28

Cultura Humana, o. z.
uvádza
25. novembra 2022 o 17. hodine
v Evanjelickom kostole a. v. sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka

Pásmo slova a hudby pri príležitosti jubileí

 

Vivat Štúrovci!

 

Účinkujúci:

Mgr. art. JOZEF ŠIMONOVIČ – umelecký prednes (herec, recitátor), PaedDr. MIROSLAV HOLEČKO – rečník (andragóg, publicista), Mgr. art. ANNA GALLOVÁ – moderátorka (herečka, pedagogička), Mgr. art. JAROSLAV PEHAL - spevák (operný a koncertný spevák), Mgr. art. DANIEL GABČO – organový doprovod (organista, klavirista, pedagóg)

Odborný garant:

PhDr. ĽUBOR HALLON, CSc. – dramaturg (literárny vedec, publicista, predseda Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov)

 

***

Vivat Štúrovci!

Prínos obrodeneckej skupiny Štúrovcov pre spoločnosť a slovenský národ je nespochybniteľný a vo svojej podstate bytostne zásadný. Nielen pre formálnu reflexiu národného povedomia v 19. storočí, ale aj pre jeho kultúru, vzdelanosť a morálku. Bezpochyby môžeme „merôsme roky“ pôsobenia Štúrovcov označiť za základ moderného vnímania mladého národa v stredoeurópskom regióne a dejinnom kontexte.

Projektom chceme vzdať hold veľkým osobnostiam slovenskej literatúry a kultúry vôbec. Je možné, že bez uvedomelého Ľudovíta Štúra a jeho súputníkov by slovenské obrodenie nastalo podstatne neskôr, prípadne vôbec.

V roku 2022 by si naša spoločnosť pripomína okrúhle jubileá viacerých z nich, konkrétne napríklad 200. výročie narodenia JANKA KRÁĽA, JÁNA KALINČIAKA a JÁNA FRANCISCIHO-RIMAVSKÉHO, 210. výročie narodenia SAMA CHALUPKU, 150. výročie úmrtia ANDREJA SLÁDKOVIČA a 130. výročie úmrtia AUGUSTA HORISLAVA ŠKULTÉTYHO.

Pri tej príležitosti pripravujeme literárno-hudobné pásmo formou diskusie s odborníkmi s výberom profilových literárnych diel uvedených autorov doplnených o piesne na ich texty, texty ich súputníkov a nasledovníkov v špičkovej profesionálnej interpretácii. Programom chceme osloviť širokú laickú i odbornú verejnosť, ponúknuť alternatívu k masovým mediálne pertraktovaným projektom a naživo priniesť kvalitnú slovenskú kultúru – literatúru a hudbu, v jej takmer autentickej podobe búrlivého romantizmu na Slovensku.

Cultura Humana, o. z.