Verše na Rádiu Devín

02.05.2022 21:32

Na Rádiu Devín v rámci relácie VERŠE, ktorú redakčne pripravuje BORIS BRENDZA, si môžete vypočuť poéziu členov Spolku slovenských spisovateľov:

 

* 2. 5. 2022 pondelok 9.50 – 9.55 hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Peter Mišák: Po dľa Jacquesa

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 2. 5. 2022 pondelok 15.50 – 16.00  hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Jaroslav Rezník:  Múdrosť jese nného lístia 

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 3. 5. 2022 utorok 15.50 – 16.00  hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Margita Ivaničková: SLOVAKIA MIA

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 4. 5. 2022 streda 15.50 – 16.00  hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Ján Tazberík: Interpunkcia svetla

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 5. 5. 2022 štvrtok 15.50 – 16.00 hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Andrijan Turan: Ostatná reč

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 6. 5. 2022  piatok 15.50 – 16.00 hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Jaroslav Klus: Balada o slame

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 17. 5. 2022 utorok 15.50 – 16.00 hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Michal Chuda: Bolesť

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

* 19. 5. 2022 štvrtok 15.50 – 16.00 hod.

Rádio Devín – relácia Verše

Štefan Cifra: Sila za dvoch

Redakčne pripravil Boris Brendza

 

Na Rádiu Devín v rámci relácie Literárne RD – Próza /Fakty si môžete vypočuť literárne pásmo o knihe člena SSS:

 

* 1. 5. 2022 nedeľa 15.00 –  15.30 hod.

Rádio Devín: Literárne RD – Próza /Fakty

Stanislav Háber: Príbehy nielen z inej hviezdy

Príbehy nielen z inej hviezdy. Literárne pásmo o knihe slovenského spisovateľa Stanislava Hábera. Scenár Júlia Suchaničová.

Rádio Devín online: devin.rtvs.sk/player