Večer GENRÁCIE NULA na Youtube

13.05.2021 09:25

Z iniciatívy redaktora Rádia Regina Stred MARCELA PÁLEŠA, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov v odbočke Banská Bystrica, vznikla zvuková relácia z tvorby regionálnych autorov zo stredného Slovenska literárno-hu­dobné podujatie Jarný večer NULA. Ide o alternatívu tra­dičných podujatí, ktoré literárne zoskupenie Generácia Nu­la – pripomínajúce si tohto roku 10. výročie vzniku – inak organizuje prevažne na pôde krajského mesta Banská Bys­trica. Pandemický čas rokov 2020 – 2021 však priviedol or­ganizátorov aj k takejto podobe podujatí. V relácii zazneli básne mladých poetiek DANIELY LYSEJ, MAGDALÉNY MARTIŠKOVEJ, KATARÍNY BAĽGAŠOVEJMOSNÁ­KOVEJ, PATRÍCIE AMBRÓZ a mladých básnikov PETRA PAPŠA, MARCELA PERECÁRA, poviedky LENKY ŽE­LONKOVEJ, JANKY OLEJOVEJ a MICHALA VÁROŠÍ­KA, ako aj aforizmy ich staršieho kolegu ĽUDOVÍTA MA­JERA. Profesionálny prednes i autorské čítanie striedali pies­ne s pôvodnými textami a zhudobnenými básňami vrátane piesne s textom M. Páleša.

Zvukový záznam sa dá vypočuť na internetovej adrese www.youtube.com/watch?v=vT_YkLW59F8.

J. B.