Vážené kolegyne a kolegovia, Spolok slovenských spisovateľov je opäť príjemcom 2% z daní

10.03.2014 18:25

Spolok slovenských spisovateľov si Vás dovoľuje informovať, že je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2013.

Naše identifikačné údaje:

Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

IČO: 30778166

právna forma: občianske združenie

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov, ktorým je rozvoj súčasnej slovenskej literatúry.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

Tlačivo na stiahnutie

Vyhlasenie2014_rtf.rtf