V Pukanci vyhodnotili 11. ročník literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu

04.12.2015 09:24

Celoštátna literárna súťaž vznikla na pôde miestnej základnej školy v Pukanci pred 16 rokmi, pri príležitosti osláv 70. narodenín spisovateľa Andreja Chudobu, žijúceho a tvoriaceho v obci. Myšlienka organizovať súťaž sa zrodila s cieľom vyhľadávať nadaných, talentovaných žiakov základných a stredných škôl, ako aj mladých začínajúcich autorov zo všetkých kútov Slovenska, podporovať ich v rozvoji vlastnej tvorby v oblasti poézie a prózy a dať im možnosť prezentovať sa. Autorkou projektu súťaže je Anna Števková. Významný pre súťaž bol rok 2009, keď Ministerstvo školstva SR ocenilo prácu pedagógov ZŠ v Pukanci a zaregistrovalo ju medzi súťaže usporadúvané ministerstvom školstva. Organizátorom je MŠ SR, Základná škola Pukanec, spoluorganizátormi Obecný úrad Pukanec, Dom Matice slovenskej v Leviciach a SB PRESS Tlmače ako mediálny partner.

Miroslav Bielik (vľavo) a Roman Michelko uvádzajú knihu

memoárov Andreja Chudobu Svedectvá a spomienky do života lístím

Vyše dvesto prác

Vyhodnotenie 11. ročníka súťaže sa uskutočnilo v pukanskej ZŠ v pondelok 16. novembra 2015. O slávnostný nástup sa už tradične postarali pukanské mažoretky. Pozvanie na vyhodnotenie prijali vzácni hostia – Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, Ján Rievaj, starosta obce Pukanec, Anna Števková, autorka projektu súťaže, zástupcovia Tekovskej knižnice Levice, spisovateľskej obce a mnohí ďalší.

Všetkých srdečne privítala pani učiteľka Zuzana Ďurčová, moderátorka podujatia. Básňou Ad revidendum z pera spisovateľa Andreja Chudobu pozdravila Martina Harmadyová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ Pukanec. Piesňami pozdravila otvorenie vyhodnotenia súťaže miestna spevácka skupina Bazalička. Do programu krásnymi tónmi a spevom prispeli aj žiaci ZUŠ Levice.

Bol to prvý ročník súťaže, na ktorej chýbal náš drahý pán spisovateľ Andrej Chudoba. Minútou ticha si preto všetci prítomní uctili jeho pamiatku.

Súťaž slávnostne otvorila Tímea Kelecsényiová, riaditeľka ZŠ Pukanec. Poďakovala autorom príspevkov, že našli odvahu a poslali práce do súťaže. Do 11. ročníka 106 autorov zaslalo 225 prác, z toho 129 básní a 96 próz (v 1. kategórii 135 prác od 65 autorov, v druhej 59 prác od 31 autorov, v tretej kategórii 31 prác od 10 autorov). Práce súťažiacich, osobitne v poézii a v próze hodnotila porota v zložení: 1. kategória Helena Bónová, Adela Stančíková, 2. kategória Magdaléna Vajdová, Anna Vydrová, 3. kategória Milan Bukoven, Andrea Čengerová. Predsedovia poroty zhodnotili úroveň súťažných prác a odovzdali diplomy víťazom. Každý ocenený autor dostal okrem pukanskej keramiky aj zborník ocenených prác. Slávnostné fanfáry na klavíri zazneli vo chvíli, keď vyhlásili hlavnú cenu. Získal ju DÁVID MATUŠ z SOŠ polytechnickej v Nitre, ktorý súťažil v druhej kategórii poézia s básňou Navždy.

Kniha memoárov

Po vyhlásení výsledkov prišiel čas na milú udalosť – uvítanie do života knihy memoárov pod názvom SVEDECTVÁ A SPOMIENKY z pera Andreja Chudobu. V tejto časti sa najprv prihovoril účastníkom slávnosti Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov. „Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľali na príkladnom usporiadaní celoslovenskej súťaže. S dojatím chcem povedať, že náš majster, pán spisovateľ Andrej Chudoba, by mal dozaista veľkú radosť zo svojich nasledovníkov, ktorí sa tu dnes v Pukanci objavili. SSS je organizátorom alebo spoluorganizátorom mnohých literárnych súťaží, a môžem vám povedať, že vašou húževnatou systematickou prácou ste túto literárnu súťaž na Slovensku doviedli k výšinám, z hľadiska kvality aj organizačných parametrov. Teším sa s vami, že literárna súťaž, spojená s menom nášho vzácneho, nezabudnuteľného kolegu Andreja Chudobu, patrí naozaj do systému celoslovenských literárnych súťaží. Za SSS chcem vyjadriť odhodlanie pomôcť vám do ďalších ročníkov. Mali by tu byť dnes prítomné aj slovenské médiá toho najväčšieho rangu. My v SSS Spolku slovenských spisovateľov sa pousilujeme spropagovať súťaž v našom Literárnom týždenníku, osobitne v časopise pre mladú literatúru Dotyky, kde sa pokúsime zverejňovať aj úryvky z vašich prác. Blahoželám vám a želám v dobrom zdraví veľa ďalších úspechov tak, aby meno Andreja Chudobu súzvučalo s výsledkami tejto nádhernej práce.“

Posypali ju listami

Knihu memoárov Spomienky a svedectvá potom vyprevadili do života symbolicky – posypali ju listami pukanskej moruše. „Chceme, aby ste túto knihu mali k dispozícii s tou múdrosťou, ktorú prináša, s tou múdrosťou, ktorú autor vo svojich riadkoch do nej vložil tak ako do svojej tvorby. Kniha objasní mnoho súvislosti majstra Andreja Chudobu, mnoho z pozadia jeho neúnavnej mravčej prozaickej i poetickej tvorby. Tí, ktorí ste majstra poznali osobne, si pripomeniete tie nádherné chvíle, či už pracovné alebo i sviatočné, ktoré sme s ním prežívali. Aj pre Vás, čo ste nemali to šťastie stretávať sa s ním, cez jeho tvorbu¸ zostane živý v týchto pamätiach“ – dodal M. Bielik.

Roman Michelko za Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov povedal: „Sme veľmi radi, že táto kniha vznikla práve v našom vydavateľstve, pretože Chudoba je veľmi atypický autor v tom zmysle, že žil mimo centra, v malej dedinke. Napriek tomu tvorivá energia tu vždy bola, písal poéziu, prózu, viacero titulov vydal v našom vydavateľstve. Bol v prvej lige slovenských autorov, mohol sa radiť medzi takých velikánov ako Ladislav Ťažký, Peter Jaroš, hoci žil na periférii, bol známy, jeho meno rezonovalo. Táto kniha je obrovským krásnym vyznaním rodnému kraju, sú to jeho roky mladosti. Viackrát sa v nej spomína, že bol priam bytostne zžitý s pukanskou školou, s učiteľským povolaním. Je to kniha zaujímavá pre jeho rodákov a verím, že sa v nej určite mnohí nájdete.“

***

Literárny sviatok v Pukanci mal aj jedenásty raz srdečnú a priateľskú atmosféru. Postaral sa o to kolektív miestnej základnej školy, zanietení pedagógovia, ktorí výborne zvládli organizáciu. A tak verme, že sa opäť naplnili slová Andreja Chudobu, ktoré zvykol pri vyhodnotení vysloviť: „Verím, že nádejní spisovatelia si zo súťažného zápolenia i zo staroslávneho mestečka Pukanec odniesli veľa pekných a pamätných zážitkov.“

Na záver riaditeľka ZŠ Pukanec vyhlásila 12. ročník súťaže Cena Andreja Chudobu, ktorej slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2017.

VANDA PRANDORFYOVÁ

Foto: autorka