V Budmericiach vyhlásili výsledky Ceny Rudolfa Fabryho 2016 (16. 12. 2016)

18.12.2016 18:16

V piatok v podvečerných hodinách 16. decembra 2016 v obnovenom kaštieli v Budme-riciach, medzi spisovateľmi známom ako Domov sloven- ských spisovateľov, sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho, usporiadanej pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ktorej hlavnými organizátormi sú Spolok slovenských spisovateľov, časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, a spoluusporiadateľmi obec Budmerice a Literárne informačné centrum. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Pamiatku zakladateľskej osobnosti slovenského nadrealizmu básnika Rudolfa Fabryho, ktorého meno súťaž nesie, si uctila recitáciou jeho básne Ja je niekto iný Liliana Hodoňová, žiačka ZŠ s MŠ v Budmericiach.

Tvorbu ocenených zhodnotil predseda poroty a šéfredaktor časopisu Dotyky Boris Brendza, ktorý uviedol, že Cena Rudolfa Fabryho sa postupne stáva najprestížnejšou súťažou mladých básnikov na Slovensku, čo dosvedčuje nielen vyše 91 prihlásených autorov, ale aj kvalita ich básní. Aj preto porota udelila až šesť čestných uznaní, tri prémie a, samozrejme, hlavnú cenu súťaže.

Chvíle slávnostného oceňovania popretkávali áriami Amadea Mozarta či Pavla Dvořáka talentovaní mladí slovenskí operní speváci Renátka Feriková a Juraj Kuchár, pôsobiaci vo Viedenskej štátnej opere.

Laureátkou Ceny Rudolfa Fabryho 2016 sa stala Dominika Moravčíková, ktorej cenu odovzdali Zuzana Komárová a Boris Brendza.

1. prémiu Ceny Rudolfa FabryhoCenu Spolku slovenských spisovateľov Alene Oravcovej odovzdal Miroslav Bielik, 2. prémiu CRF Cenu Literárneho informačného centra Magdaléne Martíškovej jeho riaditeľka Miroslava Vallová a 3. prémiu CRF – Cenu obce Budmerice Zuzane Gážiovej starosta obce Jozef Savkuliak.

Čestné uznanie Ceny Rudolfa Fabryho získali Lucia Branišová, Tamara Pribišová, Zuzana Škápiková, Andrej Bublák, Mária Dudičová a Barbara Vojtašáková.

Vianočnú atmosféru pred záverom podujatia opäť umocnil zbor Chorus Angelicus pod dirigentskou taktovkou Janky Neščákovej jednou z najznámejších slovenských pastorál Daj boh šťastia tejto zemi, z pera Gašpara Drozda (1805 – 1879), miestneho učiteľa a organistu v Chrenovci.

Na záver sa uskutočnil hodnotiaci seminár odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Boris Brendza, Marián Grupač a Dalimír Stano, so súťažiacimi.

-red-