Úspešné zavŕšenie finančnej zbierky na pamätnú tabuľu autorovi sochy MARTINA KUKUČÍNA Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom

24.12.2019 15:27

Pamätnom tabuľou vyjadríme vďaku za nezištnosť

V Literárnom týždenníku (29 – 30/2018) sme uverejnili informáciu, že Spolok slovenských spisovateľov a naša redakcia sa po vzájomnej porade – na základe návrhov viacerých prispievateľov LT – rozhodli usporiadať finančnú zbierku na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Meštrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína (* 17. máj 1860, Jasenová – † 21. máj 1928, Pakrac, Chorvátsko) v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí výraznom mierou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Malo sa tak stať v roku 2018 pri príležitosti 90. výročia úmrtia nášho spisovateľského barda.

V minulých dňoch sa konečne, po vyhotovení tabule a dlhých úradných peripetiách, podarilo vybaviť a zabezpečiť jej technické osadenie. Slávnostné odhalenie tabule pripravujeme v prvých mesiacoch roka 2020.

Sama zbierka má svoju zaujímavú históriu. Predchádzali jej články literárnej historičky Márie Rapošovej (Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy Martina Kukučína, in: LT 17 – 18/2018) a spisovateľky Etely Farkašovej (Na margo článku Márie Rapošovej..., in: LT 21 – 22/ 2018) o záslužných počinoch manželov Rudinskovcov v prospech slovenskej literatúry a najmä osobnosti Martina Kukučína; obe prispievateľky prišli aj s návrhom na osadenie pamätnej tabule spomínanému americkému manželskému páru k soche M. Kukučína v Bratislave s poukazaním na to, že Július Rudinský mal slovenské korene. Ešte pred uverejnením článku E. Farkašovej sme dostali do redakcie list Gustáva Rumánka (dnes už, žiaľ, nebohého), člena Spolku slovenských spisovateľov zo Starej Turej, v ktorom reagoval na príspevok M. Rapošovej v LT a odporúčal založiť finančný fond, ktorého prostredníctvom by sa na tento účel zhromažďovali peniaze. Sám poslal v liste úvodný vklad v sume desať eur. Následne sa k tomuto návrhu pripojil Stanislav Bajaník zo Svetového združenia Slovákov v zahraničí (LT 27 – 28/2019).

A potom sa už iniciatívy chopila redakcia. V podstate celý druhý polrok 2018 sme v každom čísle uverejňovali informácie o zbierke, ktorá sa uzatvorila v posledný decembrový deň 2018. Záverečnú informáciu sme publikovali v Literárnom týždenníku č. 3 – 4/2019. Uviedli sme v nej, že do zbierky sa zapojilo 83 ľudí s celkovou sumou 2 638 eur (pri jej zrátaní nechtiac prišlo k matematickej chybe) – správne má byť 2 589, 15 eura. Súčasne sme oznámili, že peniaze sa použijú na vyhotovenie a osadenie tabule i na úpravu okolia a údržbu sochy Martina Kukučína a že pozvánku na slávnostné odhalenie tabule uverejníme v tlačenom vydaní LT, na portáli SSS a webovej stránke LT www.literarnytyzdennik.sk.

S radosťou môžeme oznámiť, že sa v decembri 2019 podarilo, ako píšeme v úvode, tabuľu vyhotoviť a technicky osadiť.

Jej text znie:

Ďakujeme

Slovenskému Kultúrnemu Spolku – Argentína

Slovenskej emigrácii v zahraničí

Ivanovi Meštrovićovi – Chorvátsko – USA

Rodine Rudinskej – USA

Jezuitskému rádu – Kanada

za zachovanie a realizáciu tohto diela

tu odhaleného v roku 1984

Venuje

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny týždenník

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Matica slovenská

V roku 2019

Náklady na vyhotovenie a technické osadenie tabule predstavujú 1 120 eur, zvyšok prostriedkov vo výške 1469,15 eura sa použije, ako sme už uviedli, na akt slávnostného odhalenia tabule i na úpravu okolia a údržbu sochy. Prichodí poďakovať všetkým, ktorí pomohli návrhmi, ale i konkrétnou organizátorskou prácou k úspešnému zavŕšeniu zbierky a k zabezpečeniu jej konečného cieľa – vyhotoveniu a osadeniu pamätnej tabule, z nich najmä Márii Rapošovej, Etele Farkašovej, Stanislavovi Bajaníkovi a Martine Nemsilajovej zo sekretariátu SSS, ktorá bola organizačnou dušou zbierky. Osobitná úcta a vďaka in memoriam patrí Gustávovi Rumánkovi, ktorý sa hneď na úvod zbierky nezištne chopil iniciatívy.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, s radosťou vás zároveň pozývame na túto milú literárnu slávnosť. Dátum a hodinu oficiálneho odhalenia pamätnej tabule, na ktorú budú pozvaní osobitne darcovia, ale aj široká kultúrna verejnosť, sa dozviete z Literárneho týždenníka a ďalších spolkových médií. Predpokladáme, že podujatie sa uskutoční vo februári alebo na začiatku marca 2020.

Redakcia