ÚSPECH ČLENOV SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – CENY LITERÁRNEHO FONDU

16.06.2015 15:08

Literárny fond udelil ceny v oblasti pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby

Slávnostné odovzdávanie Cien a Prémií za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu za rok 2014 sa uskutočnilo v stredu 10. júna 2015 o 10. hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave. Päťčlenná porota, ktorej predsedala Ľubica Suballyová, hodnotila 120 diel v siedmich žánrových kategóriách a udelila aj sedem prémií. Ceny odovzdávali Erik Ondrejička, podpredseda sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu (LF), Ladislav Serdahély, riaditeľ LF, a Ľubica Suballyová. V náročnej konkurencii minuloročnej hodnotenej produkcie kníh prihlásených do súťaže uspeli aj viacerí členovia Spolku slovenských spisovateľov. Najvzácnejším úspechom je udelenie najvyššieho ocenenia – Ceny LF za pôvodnú tvorbu prozaikovi Júliusovi Balcovi, členovi predstavenstva SSS. Prémiu v kategórii poézia získal Ján Tazberík, tajomník SSS, v kategórii esejistika Etela Farkašová, členka SSS. Prémiu v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 získal Sergej Makara, člen SSS. Porota cenila aj Ivana Jackanina za preklad diela člena SSS Ľuboša Juríka.

-Red-

Július Balco preberá Cenu od Ladislava Serdahélyho * Ján Tazberík preberá Prémiu LF od Erika Ondrejičku

Etela Farkašová preberá Prémiu LF od Erika Ondrejičku * Sergej Makara preberá Prémiu LF od Ladislava Serdahélyho

 

Celý zozam ocenených Literárnym fondom si môžete pozrieť TU.

 

Publikované: 11.06.2015 19:08