Ukážka z knihy ANTONA HRNKU Prechádzky slovenskými dejinami

26.12.2023 05:09

Milí priatelia, dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti ukážku z knihy ANTONA HRNKU Prechádzky slovenskými dejinami.

Viac: <TU>.

Srdečne

Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA