Údery zo zmluvy podpísanej P. Janíkom a I. Hochelom...

20.11.2013 09:58

O ťažkom finančnom položení SSS v dôsledku tzv. nájomnej zmluvy podpísanej 16. 8. 2012 za SSS vtedajším tajomníkom, sme už viackrát informovali. Kuriózny prípad, že nie nájomca (ARTHUR DS, s. r. o.) má platiť prenajímateľom (AOSSSSS), ale naopak nemá obdobu a ďaleko prekonáva povestné Kocúrkovo.

Dňa 12. 11. t. r. však obe spisovateľské organizácie dostali od nájomníka ARTHUR DS, s. r. o. výzvu na úhradu sumy 107 847,55 € za údajne Asociáciou od 15. 9. 2012 neprevedené nájomné od predchádzajúcich nájomcov v minulom roku. SSS nemal, ani nemá žiadnu účasť a v roku 2012 od správcu nehnuteľnosti AOSS nezískal ani cent! Ale podľa Janíkom podpísanej tzv. nájomnej zmluvy v prípade, že v súvislosti s ňou vznikne akákoľvek pohľadávka – ak napr. v terajšej situácii voči AOSS, sú prenajímatelia, teda aj SSS zaviazaní na úhradu peňažnej pohľadávky spoločne a nerozdielne.

Spoločne a nerozdielne! Tak zaviazali P. Janík a I. Hochel osud SSS a AOSS. Neviem ako známy, ale v SME vplyvný Peter Juščák v poslednom čase (13. 11. a 18. 11. 2013) búši do terajšieho predsedu AOSS Ľubomíra Beláka za „zbližovanie“ vraj „s matičným vedením spolku“, akoby na Slovensku mali byť spisovatelia izolovaní v politických drôtených ohradách. Spolku sa ešte i dnes pri jeho 90. výročí  s významnými demokratickými obdobiami istými „osobnosťami“ pripomínajú všetky možné roky nehľadiac na vývoj a postavenie spisovateľských združení v Európe a vo svete. Pán Jučšák, SME v 21. storočí! Spolok slovenských spisovateľov nové demokraticky zvolené vedenie nielen deklaratívne, ale i v celom konaní presadzuje ako dobrovoľnú, nezávislú stavovskú organizáciu spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú príslušnosť. Terajší SSS je uznávaný v domácich i zahraničných reláciách, odmieta ploty a, ako je to v známej básnickej výpovedi povedané, radšej stavia mosty.

 

                                                                                                                                                                                                              Miro Bielik