Tvorba členov SSS v rozhlase (apríl 2024)

01.04.2024 19:25
Vážení členovia Spolku slovenských spisovateľov,
 
radi by sme vás informovali, že aj v roku 2024 pokračujeme v prezentácii tvorby našich členov v Slovenskom rozhlase. 
 
V apríli 2024 si na vlnách Rádia Devín vypočujete tvorbu našich autorov:
 
  8. 4. Pondelok   15.50 – 16.00Verše František Ruščák: V množine života
  9. 4. Utorok       15.50 – 16.00VeršeIreney Baláž: Oheň v dlani
10. 4. Streda      15.50 – 16.00 Verše Milan Vinco Částa: Z hlbín večnej Lásky
12. 4. Piatok        15.50 – 16.00 Verše Stanislav Háber: Mene tekel ufarsin
14. 4. Nedeľa      15.00 – 15.30 Próza Hana Košková: Rozhovor s mlčaním
15. 4. Pondelok   15.50 16.00 Verše Vladimír Skalský: Z dvoch brehov
16. 4. Utorok       15.50 – 16.00 Verše Marcel Lacko: Salieriho komplex
 
Verše pripravuje a dramaturgicky zabezpečuje dramaturg Boris Brendza.