Trnavské dni 2019

30.09.2019 16:19

V piatok 13. septembra 2019 sa na 26. ročníku Trnavských dní s podtitulom Láska, pokoj, porozumenie stretli významní rodáci a osobnosti tohto mesta. Podľa P. Horvátha, jedného zo zakladateľov podujatia, vo vyše štvrťstoročnej histórii pozvanie doteraz prijalo viac ako 250 ľudí výnimočných kvalít z 21 štátov všetkých kontinentov. V tomto roku pricestovali hostia z Rakúska, Švajčiarska, USA a zo Slovenska. Oficiálny program sa začal slávnostným prijatím na radnici, pokračoval výročnou schôdzou Klubu priateľov Trnavy. V podvečer sa pred početným publikom v sále Nádvoria v Malom Berlíne začal ústredný program s názvom Panteón Malého Ríma.

Zľava: Pavol Tomašovič, Timotej Masár, Božidara Turzonovová
a Peter Horváth. Foto: Jozef Šelestiak


Moderátori Pavol Tomašovič a Peter Horváth predstavili významných hostí: Božidaru Turzonovovú, členku SND, Timoteja Masára, SJ, kňaza a mediálneho pracovníka, a poetku Zlatu Matlákovú. Hudbu a spev interpretovala Jana Andevská. Okrem autobiografických informácií divákov zaujali názory hostí na vzdelanosť, kultúru a hľadanie identity. Sobotňajší program sa začal v Štátnom archíve v Trnave. Hostí zaujali priestory inštitúcie i vzácne dokumenty z histórie mesta spojené s odborným výkladom riaditeľky Júlie Ragačovej. Následná vernisáž výstavy fotografií Jozefa Šelestiaka Známe tváre trnavských rodákov vzbudila veľký záujem. Vyše sto portrétov nabádalo k zanieteným rozhovorom, spomienkam. Po divadelnom predstavení Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci v podaní členov Divadla Jána Palárika v zrkadlovej sieni odzneli v podaní Božidary Turzonovovej verše Karola Kapellera. Hostia si pripomenuli aj informáciu o budove Trnavského mestského divadla (1831) – najstaršej zachovanej budove tohto druhu na Slovensku. Organizátori zablahoželali jubilantom Timotejovi Masárovi a svetovej vedeckej kapacite Štefanovi Korčekovi, ktorý pricestoval z USA. Rozlúčkovým podujatím bola slávnostná bohoslužba v Bazilike sv. Mikuláša.

ZLATA MATLÁKOVÁ