Triáda významných výročí

15.03.2023 12:55

Rok 2023 je významný z hľadiska troch výročí, ktoré si pripomíname: 30. výročia vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky (1993), okrúhleho 100. výročia vzniku Spolku slovenských spisovateľov (1923) a 35. výročia vzniku Literárneho týždenníka (1988).

Literárny týždenník (LT) začal vychádzať pod vedením jeho zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka a redakcie, ktorú zostavil z mladých redaktorov. Časopis vznikol z iniciatívy a za podpory vtedajšieho ministra kultúry básnika Miroslava Válka – ako orgán Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS), ktorého kontinuálnym pokračovateľom je dnešný Spolok slovenských spisovateľov (SSS). LT sa od svojho vzniku stal tak propagátorom autentickej pôvodnej slovenskej i zahraničnej literatúry a nášho pôvodného umenia, ako aj mienkotvorným médiom, ktoré v bývalom režime odvážne navracalo do verejného priestoru proskribovaných spisovateľov, obhajovalo občianske práva vrátane práva na verejnú informovanosť a možnosť občana vyjadrovať sa k všetkým otázkam života spoločnosti, na ochranu životného prostredia, a osobitne presadzoval národnoemancipačné úsilia Slovákov, ktoré vyústili do návratu slovenského znaku do štátnej symboliky a vzniku samostatnej SR 1. 1. 1993.

Spolok slovenských spisovateľov od jeho vzniku v roku 1923 viedli také spisovateľské osobnosti ako Ivan Krasko, Vavro Šrobár, Janko Jesenský, Valentín Beniak, Ladislav Novomeský či Michal Chorváth. V nástupníckom ZSS pôsobili Ján Poničan, Michal Chorváth, Milan Lajčiak, František Hečko, Vojtech Mihálik, Miroslav Válek, Andrej Plávka a Ján Solovič. Po novembrových zmenách sa ZSS opäť premenoval na SSS a prvým výkonným predsedom sa stal Jaroslav Rezník, čestnými predsedami boli Ladislav Ťažký a Anton Hykisch, predsedami boli Milan Ferko, Vincent Šikula, Ján Tužinský, Pavol Janík, Peter Jaroš, Miroslav Bielik a Boris Brendza (v súčasnosti).

Významným míľnikom historického SSS bol Kongres slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z 30. 5. – 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach – s protivojnovým akcentom. Súčasný SSS si ho pripomenul na svojom Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v roku 2016 – pri 80. výročí pamätného kongresu.

Významnou súčasťou činnosti ZSS vždy bolo aj to, že vydával viacero literárnych či kultúrnych časopisov ako Slovenské pohľady (1952 – 1989), Kultúrny život (1950 – 1968), Mladá tvorba (1956 – 1970) a takisto Literárny týždenník (1988 – 1990) a Dotyky (1988 – 1990), v ktorých vydávaní kontinuálne pokračuje dnešný SSS, a takisto rozvíjal zahraničné styky s inými spisovateľskými organizáciami. Obnovený SSS sa v roku 1990 stal spolu s LT jedným z katalyzátorov demokratických zmien slovenskej spoločnosti a intelektuálnym zázemím na zavŕšenie národnej emancipácie slovenskej literatúry, kultúry, nášho umenia a celej spoločnosti, vyústiacej do suverenizácie a vzniku SR. Pri príležitosti 100. výročia vzniku SSS má redakcia záujem pripomínať si túto významnú udalosť – nielen odpoveďami na anketové otázky o poslaní SSS, ktoré zverejňujeme v každom tohtoročnom vydaní LT. Príspevky na tému historických osobností SSS i pôsobenia SSS po novembri 1989 začneme zverejňovať od budúceho vydania LT a mali by vyústiť do podujatia, ktoré plánuje k storočnici zorganizovať Predstavenstvo SSS (PSSS) na jeseň t. r. Pravda, treba otvorene povedať, že Fond na podporu umenia (FPU) na toto podujatie neprispel ani jedným eurom dotácie. Takisto ako FPU vystavil Literárny týždenník najzložitejším ekonomickým podmienkam od jeho vzniku. Situáciou LT sa má zaoberať marcové PSSS a zostáva len veriť, že sa podarí nájsť riešenie, aby časopis nezanikol – k čomu prispieva aj vaša intenzívna podpora vrátane finančných darov, za ktoré vám ďakujeme, ako aj filantropická inzercia. Veríme, že vaša podpora neutíchne a že LT nezanikne v roku uvedených významných výročí, ale že ich, naopak, pomôže v slovenskej kultúrnej verejnosti zviditeľniť.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor LT a tajomník SSS