TRI SÚŤAŽE: Dráma 2017, Wolkrova Polianka 2018, Cena P. O. Hviezdoslava – ZAPOJTE SA

18.01.2018 08:34

Tri súťaže uverejnené na webových stránkach Literárneho týždenníka v rubrike Súťaže:

*  Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2017 (uzávierka 31. 1. 2018) 

* Literárna súťaž Wolkrova Polianka 2018 (termín uzávierky: 30. 6. 2018)

*  Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava (prihlášky do 30. 6. 2018) 

 Redakcia