Tlačová konferencia Spolku slovenských spisovateľov

04.07.2013 10:51

Miesto: Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, Bratislava

Termín: 10. 7. 2013 o 10:00

 

Témy

Aktuálna situácia v Spolku slovenských spisovateľov po Členskom zhromaždení SSS 28. 5. 2013:

a/ zmeny po Členskom zhromaždení SSS 28. 5. 2013,

b/ situácia v spolkovom živote, revitalizácia činnosti a členskej základne SSS,

c/ rámcová informácia o riešení súčasného stavu sídelnej budovy SSS a AOSS.

 

Na tlačovej konferencii vystúpia nový predseda SSS Miroslav Bielik, tajomník SSS Ján Tazberík, hovorca SSS Boris Brendza.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Účasť prosím potvrďte e-mailom na spolspis@stonline.sk

alebo telefonicky: 02/54 41 86 70 do  9. 7. 2013 do 15:00