TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR 2018 – Literatúra v Tatrách oslovila mladých

12.05.2018 17:30

Stretnutie s poprednými bulharskými, českými, slovenskými a srbskými spisovateľmi vo Vysokých Tatrách

FOTOGALÉRIA: Tatranská literárna jar 2018 (11. až  15. 4. 2018)

Tohtoročná Tatranská literárna jar bola ozajstnou jarou tak v literárnom zmysle slova, ako aj vďaka prírode, keďže hrejivé slnko sprevádzalo jej účastníkov počas celého pobytu v náručí nádhernej tatranskej prírody. Zámer už tradičného podujatia – prezentácia a propagácia slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, jej slovenských i zahraničných tvorcov, tentoraz najmä básnikov, medzi mladými ľuďmi v školách i čitateľmi v knižniciach – sa tohto roku v dňoch 11. až 15. apríla naplnil vrchovato. Zaslúžili sa o to hlavní organizátori mesta Vysoké Tatry, Knižnica Vysoké Tatry a Spolok slovenských spisovateľov a, samozrejme, účastníci podujatia – 25 literárnych tvorcov z Bulharskej, Českej, Slovenskej a Srbskej republiky.

 

Tatranská literárna jar 2018 (TLJ) sa oficiálne začala vo štvrtok 12. apríla na pôde Mestského úradu v Starom Smokovci prijatím jej účastníkov u primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša (na fotografii hore), ktorý ich zoznámil s históriou mesta, s jeho viacerými naj, ako aj s tatranským regiónom ako najvýznamnejšou slovenskou kultúrno-turistickou lokalitou. Osobitne ocenil význam podujatia pre regionálny kultúrno-turistický ruch a vyzdvihol možnosť mladých ľudí v meste Vysoké Tatry i okolitých mestách bližšie sa zoznamovať so slovenskou a zahraničnou pôvodnou literatúrou a jej tvorcami, ktorých vo Vysokých Tatrách srdečne privítal.  Za organizovanie TLJ samospráve poďakovali Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS), a Tomáš Magnusek, predseda Obce spisovateľov českej republiky (OS ČR). Básnik a čestný predseda SSS Jaroslav Rezník, ktorý uviedol, že sa práve v tej chvíli zišlo najviac básnikov na meter štvorcový v celej Európe, predniesol svoju báseň Pieseň o vlasti. Príjemné stretnutie spestrované spevom v sprievode elektrického piana sa skončilo zápisom hostí do pamätnej knihy mesta.

Prezentovali antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie

Popoludní sa uskutočnila vo vile Flóra v Starom Smokovci slávnostná prezentácia Antológie súčasnej slovenskej a českej poézie či Antologie současné české a slovenské poezie s názvom Refrény času. Podujatie otvorili riaditeľka mestskej Knižnice Vysoké Tatry Janka Kapustová, vedúci oddelenia kultúry a športu MÚ Ján Bendík, organizačné duše TLJ, a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Projekt antológie predstavili Miroslav Bielik, predseda SSS, a Tomáš Magnusek, predseda Obce spisovateľov (OS) ČR. Vyzdvihli dlhodobo úspešnú vzájomnú spoluprácu oboch spisovateľských združení, ktorej významným praktickým vyvrcholením sa stala antológia k 100.  výročiu vzniku prvej ČSR ako spoločného štátu českého a slovenského národa. Jednotlivých autorov prezentovali podpredsedníčka OS ČR Lydie Romanská, editorka českej časti antológie, a tajomník SSS Štefan Cifra, editor slovenskej časti antológie, ktorú zostavil s redakčným kruhom v zložení Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, Boris Brendza, podpredseda SSS, a M. Bielik. Š. Cifra predstavil aj výtvarníka Martina Kellenbergera, ktorý antológiu ilustroval výtvarnými výjavmi z českej a slovenskej histórie, literatúry a kultúry. Antológiu slávnostne uviedli do života dvaja Jánovia – spisovateľ Čomaj a primátor Mokoš, za asistencie J. Kapustovej (na fotografii vpravo).

Na záver prezentácie sa uskutočnilo autorské čítanie prítomných básnikov, uverejnených v antológii. Za českých hostí predstavila svoju tvorbu básňou Déšť z cyklu napísaného pre Antológiu Lydie Romanská, po nej vystúpili básnici Alois Marhoul s básňou Peklo, Zdeněk Lebl s básňou Když nula k lune lne, poetka Alena Vávrová, s básňami Diptych a Řebro, a napokon z mladších autorov Jan Kunze s básňou Hlavně nepanikař. Za slovenskú časť vystúpili Jaroslav Rezník s básňou Dočasnosť, Jozef Mokoš, ktorý predniesol časť svojej poémy – zimomriavky spôsobujúcu báseň Holubiarka. Peter Mišák predniesol najskôr báseň Bratislava – Praha od M. Bielika a potom svoju báseň Nečítajte tieto verše. Margita Ivaničková sa predstavila básňou Veľkonočný odkaz, Štefan Cifra básňou Hon a z mladších autorov Boris Brendza predniesol svoju báseň Tyrkysová panna. Prezentáciu obohatili očarujúce podtatranské ľudové piesne v podaní Jána Huraja, učiteľa na ZUŠ v Štrbe a člena ĽH Jánošík zo Svitu, sprevádzané hrou na fujare, píšťalke, gajdách i akordeóne.

Počas podvečerného výletu na Štrbské pleso (na fotografii dolu) účastníci TLJ obdivovali scenériu do neba sa týčiacich zasnežených končiarov Vysokých Tatier i krásu zamrznutého jazera, ktorého tenký ľad si niektorý z nich odvážne vyskúšali, aby sa napokon pristavili pri pamätnej tabuli vynikajúcej slovenskej poetky Maše Haľamovej pred vilou Marína na brehu plesa, v ktorej žila.

Na koniec dňa sa v domove slovenských spisovateľov Timrava v družnej atmosfére vzájomného spoznávania uskutočnil literárny večer, na ktorom prezentovali svoju najnovšiu poéziu českí spisovatelia. Svoje verše s recitačným výkonom predniesla L. Romanská, s hereckým vystúpením Alena Vávrová, s ponorom do vážnych tém súčasnosti Zdeněk Lebl a s osviežujúcim humoristicko-satirickým okorenením Alois Marhoul. Prezentáciu doplnila upútavka najnovšieho filmu Kluci z hor českého režiséra T. Magnuska, nakrútená jeho trinásťročným synom Vojtechom, ktorú režisér doplnil informáciami o obsahu a hereckom obsadení snímky už premiérovanej tohto roku.

Literárne besedy s bohatou účasťou mladých ľudí

V piatok sa účastníci TLJ rozišli po besedách v školách a knižniciach tatranského a podtatranského regiónu. V gymnáziu – Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade sa uskutočnili dve besedy. S asi 50 študentmi 3. ročníka sa za účasti ich profesorky slovenčiny Jany Horbuľovej stretli hostia z Česka – básnici Zdeněk Lebl a Jan Kunze, slovenskí básnici Jozef Mokoš, ktorý rozosmial študentov svojou básničkou pre deti Cibuľa, Jaroslav Rezník, ktorý im priblížil novú antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie, Štefan Cifra, ktorý diskusiu viedol, a maliar, grafik a ilustrátor Martin Kellenbeger, ktorý hovoril o svojich ilustráciách v antológii i knižnej ilustrácii.

Ďalším študentom gymnázia sa predstavili aj básnici z Bulharskej republiky Bojan Angelov, predseda Zväzu bulharských spisovateľov, a Atanas Zvezdinov, bohemista a prekladateľ českej a slovenskej poézie. Vo vile Ilona v Starom Smokovci sa stretli so študentmi Strednej odbornej školy spoločného stravovania predseda OS ČR T. Magnusek, L. Romanská, A. Vávrová, A. Marhoul, Z. Lebl a M. Bielik, ktorý besedu moderoval. V Mestskej knižnici Svit sa uskutočnila za účasti asi 70 čitateľov beseda so srbskými spisovateľmi Draganom Jovanovićom Danilovom, Jeremijom Lazarevićom a Veselinom Mišnićom a so slovenským autorom literatúry faktu Jánom Čomajom, ktorú moderoval slovenský spisovateľ Miroslav Demák pochádzajúci z Vojvodiny.

So slovenskými poetkami Ingrid Lukáčovou, Margitou Ivaničkovou a básnikmi Petrom Mišákom a Igorom Válekom, ktorý podujatie moderoval, sa v Podtatranskej knižnici Poprad stretlo takisto asi 70 mladých čitateľov. V Poprade v Súkromnej SOŠ – Tatranskej akadémii so študentmi besedoval Gustáv Murín.

Popoludní navštívili účastníci TLJ Kežmarok, kde si prezreli jedinečnú najväčšiu školskú historickú knižnicu v strednej Európe – Kežmarskú lyceálnu knižnicu, ktorá obsahuje takmer 100 000 starých rukopisov, dokumentov a kníh, z toho 55 prvotlačí vytlačených v rokoch 1470 – 1500. V podaní jej riaditeľky a zároveň jedinej pracovníčky Kataríny Slavíčkovej sa dozvedeli aj o histórii slávneho kežmarského gymnázia, na ktorom v 16. – 20. storočí študovali významní slovenskí literáti a národní činitelia. Účastníci si prezreli unikátny evanjelický Drevený artikulárny kostol s krstiteľnicou z roku 1690 a kamennými epitafmi z roku 1688 a monumentálny Nový evanjelický kostol postavený v eklektickom slohu s prvkami orientálnej architektúry v 19. storočí kežmarským staviteľom Viktorom Lazarym podľa projektov viedenského architekta dánskeho pôvodu Teofila Hansena. Na záver dňa sa v DSS Timrava uskutočnil literárny večer, na ktorom v srdečnej atmosfére prezentovali svoju najnovšiu tvorbu bulharskí a srbskí spisovatelia.

Na záver večera predniesol J. Rezník ako literárnu hádanku pútavý úryvok s básnickej poémy významného bulharského básnika Bujarý vietor v slovenskom preklade Milana Ferku: Keď o mne povedia, že mu plameň zhasol, / neverte. Ódou prerastie ten čas. / A živý, čo sa celý život spíjal krásou, / dychtivo bude prahnúť za ňou zas. / My (básnici) vlastne nežijeme. / Blčíme. Svet, vpred sa pohni! / Nech vylovím krásu, svetlo v tmách ... / Nie, nie, my neblčíme! Nuž upáľte ma v ohni. / Nechže sa zo mňa v strašných bleskoch stane prach. / Potom ho vezmite z tých vlnobití búrnych, / keď bude bielou žiarou zažatý. / Ani len štipku nedajte do maličkej urny, / tesno v nej, dusno – ako v zajatí. / No hoďte ho do bujného vetra / nechže ho peruťou mäkkou / nesie ponad čas, mam a klam.. / Tam, kde som bol, nech zostanem na veky vekov, / tam, kde som nebol, nech sa dostanem aj tam. Bulharský básnik A. Zvezdinov jej autora uhádol, je ním Dobri Žotev.

Kolokvium o spolupráci spisovateľských združení

V sobotu dopoludnia účastníci TLJ navštívili Hrebienok, kde v Ľadovom dóme obdivovali monumentálne stavby a sochy vykresané z ľadu, a Bílikovu chatu, kde sa zahriali dúškami tatranského čaju.

Popoludní sa konalo kolokvium k otázkam spolupráce zúčastnených spisovateľských združení, vydavateľských zámerov a prekladov literárnych diel pod vedením M. Bielika. Navečer nasledovala prezentácia tvorby slovenských i zahraničných účastníkov TLJ. 

***

Tretí ročník Tatranskej literárnej jari 2018, ktorého usporiadanie podporil Fond na podporu umenia, zaznamenal – najmä vďaka organizačnej práci riaditeľky Mestskej knižnice vo Vysokých Tatrách J. Kapustovej, vedúceho oddelenia kultúry a športu MÚ J. Bendíka, podpore Mestského úradu Vysoké Tatry, a osobitne vďaka spoluorganizátorovi SSS pod vedením jeho predsedu M. Bielika – profesionálne zvládnutú organizáciu, vysokú úroveň jednotlivých podujatí a opätovne doložil záujem mladých ľudí a čitateľskej verejnosti o diskusné stretnutia s tvorcami našej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby i so zahraničnými spisovateľmi.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA

Foto: Igor Válek, autor a archív