Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE (uzávierka: 10. 11. 2016)

12.10.2016 15:28

Spolok slovenských spisovateľov, Matica slovenská, MO Matice slovenskej v Sečovciach a Odbor mladých matičiarov v Sečovciach vyhlasujú 

24. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

RUŽE MOJEJ DUŠE

pri príležitosti 17. novembra –
Dňa boja za slobodu a demokraciu.

 

***

Súťaž sa uskutoční v novembri, dovtedy môžu začínajúci autori tvorivo pracovať. Veríme,  že aj  v tomto roku bude súťaž vhodnou príležitosťou pre mnohé neobjavené talenty, aby mohli prezentovať svoje diela. V súčasnosti už viacerí mladí autori publikujú v literárnych periodikách a niektorí majú vydané svoje prvotiny.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, stredných škôl a dospelí začínajúci autori, ktorí nemajú vydané svoje vlastné literárne dielo.

Súťaž je vyhlásená pre autorov z okresov Trebišov, Michalovce a Humenné.

Autor zašle do súťaže 4 básne alebo  2 prózy – prozaický text v rozsahu  od 2 do 5 strán (formát A4).

Vlastné literárne práce zasielajte na e-mail: ruzemojejduse@gmail.com najneskôr do 10. novembra 2016.

Súťažné práce označte na každom liste menom autora, uveďte kategóriu, adresu školy, e-mail, príp. tel. č. – takto neoznačené príspevky nebudú zaradené do súťaže!

 

* Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE (uzávierka: 10. 11. 2016)