Súčinnosť trnavských autorov

21.10.2021 08:41

Na stredu 6. októbra 2021 pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave besedu s poetkami ĽUBOMÍROU MIHÁLIKOVOU a ZLATOU MATLÁKOVOU. Obe autorky prezentovali svoju tvorbu v rámci cyklu Trnavská poetika. Pre protipandemické opatrenia sa tak stalo niekoľko mesiacov od vydania ich najnovších zbierok. Moderátori Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma prezentovali filozofiu ich tvorby i možné okolnosti vzniku jednotlivých básní s patričným nadhľadom. Na autorské čítanie Ľ. Mihálikovej interpretáciou veršov druhej autorky nadviazala Alena Beňová. Podujatie umelecky ozvláštnil hudobný skladateľ, gitarista a spevák KLIMENT ONDREJKA.

Zľava Pavol Tomašovič, Ľubomíra Miháliková, Zlata Matláková, Štefan Kuzma a Kliment Ondrejka. Foto: Ružena Šípková

Medzi divákmi bola aj bývalá riaditeľka knižnice Emília Díteová i zakladateľka trnavského Fóra humoristov (2009) Benjamína Jakubáčová. V období svojho pôsobenia nepriamo pripravovali terajší fenomén trnavského kontextu, ktorý súčasný riaditeľ, tajomník trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, Pavol Tomašovič úspešne rozvíja. Z. Matláková v záverečnom vyjadrení vymenovala prítomných autorov, ktorí nezostávajú uzavretí v individuálnom priestore. Ich tvorivá energia sa premieňa na vzájomné obohacovanie. Okrem vydávania vlastných kníh je napr. Ružena Šípková hudobnou publicistkou, Janka Blašková stálicou regionálneho periodika, Beáta Vargová Kuracinová účastníčkou stredoeurópskych poetických a hudobných projekcií, Gabriela Spustová zakladateľkou a administrátorkou Trnavského literárneho almanachu, Juraj Ďúran sa na základe svojich próz podieľa na osvetovej práci v celoslovenskom meradle.

Akým spôsobom uviedli zbierky medzi čitateľov? Trvalky posypali kvetmi liečivého nechtíka a Divu olivu písmenkami – značkami chemických prvkov. Z vyše stovky nastrihaných značiek z Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov boli farebne vyznačené štyri – práve tie, ktoré súviseli s názvom Mihálikovej zbierky: O (kyslík), Li (lítium), V (vanád) a Y(ytrium).

Redakcia