Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022 pozná svojich víťazov

10.12.2022 18:19

Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne

Slávnostné vyhodnotenie 30. ročníka literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa po troch rokoch vnútených reštrikcií konečne mohlo uskutočniť na pôde ústretovej Verejnej knižnice Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne s účasťou laureátov z celého Slovenska i z Českej republiky a viacerých hostí.

Účastníkom vyhodnotenia sa prihovorili zástupcovia spoluorganizátorov súťaže – riaditeľka VKMR GABRIELA KROKVIČKOVÁ, predseda Miestneho oboru Matice slovenskej v Trenčíne MATEJ MINDÁR, ako aj poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja ŠIMON ŽĎÁRSKÝ, či spisovateľ, výtvarník a editor časopisu Literárna studňa ŠTEFAN GARDOŇ KAŠTÝLSKY.

 

Riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková (vľavo) a členky poroty Janka Poláková a Margita Ivaničková

 

Všetci zdôraznili potrebu tvorivej radosti i námahy, ktorá svojou činorodosťou podčiarkuje autentickú literárnu kultúru, ktorá robí život krajším a ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje.

Členka odbornej poroty a tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja MARGITA IVANIČKOVÁ sa laureátom i hosťom prihovorila veršom Janka Kráľa, ktorého 200. výročiu narodenia sa tematicky venoval tento ročník súťaže: „Veď keď Boha nechápeš, diabol ťa naučí!“

„Nadčasový, priam vizionársky Kráľ vedel a my sa dnes učíme v ,diabolskej mäteži‘ tápavo chápať Božiu architektúru ľudskej duše, ktorú sa manipulatívne sily usilujú zvrhnúť na novobabylonskú. Jubilejný tridsiaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže považujem za náš spoločný úspech. Spoločne konštatujeme, že najcennejšie na troch desaťročiach spoločného úspechu je kontinuita, uvzatosť a vôľa nevzdať sa. A dôvodov by bolo! Vás, milí laureáti, milí píšuci autori, nemajú prečo zaujímať nestále sa zhoršujúce podmienky na organizáciu takýchto podujatí. Vás, ako autorov zaujímajú predsa najmä dôvody čoraz temnejších mračien nad našimi životmi! A z tých veru napršalo do vašich príspevkov mnoho rozčarovania, smútku, ťažoby z všadeprítomného podvodu a málo optimizmu. Dôvodom naň pre odbornú porotu súťaže je však stále rastúci záujem o tvorivú reflexiu toho, čo sme nútení vnímať a žiť,“ dodala M. Ivaničková. Osobitne vyzdvihla vysokú úroveň viacerých súťažných prác autoriek, študentiek Obchodnej akadémie z Trenčína. Je vylúčené, aby takáto kvalita vznikla bez tvorivej pedagogickej podpory a motivácie. Mladá tvorba z tejto adresy je nádejným pendantom adresy zo Starej Ľubovne a porota literárnej súťaže má z toho pochopiteľnú radosť.

 

Editor Literárnej studne Štefan Gardoň Kaštýlsky odovzdáva ocenenie

 

Autorské zastúpenie

Do 30. ročníka súťaže sa prihlásilo so svojimi príspevkami 84 autorov; z toho 69 žien, 15 mužov. Autori dosiahli v žánrovej oblasti pomerne vyvážené skóre, keď v oblasti prózy súťažili so 160 prácami a v oblasti poézie 153 prácami. Dovedna v tomto ročníku súťažilo o svoju pozíciu na literárnom nebi až 313 literárnych príspevkov. Ako podotkol predseda poroty súťaže (po tri desaťročia) JAROSLAV REZNÍK, ktorý sa prítomným prihovoril na diaľku cez konferenčný hovor, je vecou štatistiky, koľko účastníkov a s koľkými prácami sa súťaže za uplynulých tridsať rokov prezentovalo. „Je jasné, že ako v každej tvorivej oblasti života, aj v tomto prípade sa v našej literárnej kultúre na titulné stránky kníh a do literárnych slovníkov dostanú len tí najvytrvalejší a najtalentovanejší. No keď si spomeniem na mená poetiek ako Andrea Trusková, Ružena Šípková, či na mená poetiek a poetov z neuveriteľne činorodej liahne v Starej Ľubovni, alebo prozaikov a esejistov ako Katarína Holcová, hreje ma pocit, že to stálo za to,“ doplnil osemdesiatročný básnik, autor literatúry faktu, scenárista a dramatik.

Zborník Pravé slová i skutky v pravom čase

Vyhodnotenie Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára bolo spojené s tvorivou dielňou a uvedením do života zborníka ocenených prác pod názvom Pravé slová i skutky v pravom čase.

Podujatie sa uskutočnilo s príspevkom Fondu na podporu umenia.

Víťazi súťaže

Víťazkou v kategórii poézie autorov do 20 rokov sa stala KRISTÍNA JANEGOVÁ z Trenčianskej Turnej, v poetickej kategórii autorov nad 20 rokov patrí prvenstvo ANNE LAŽOVEJ zo Svidníka. Medzi mladými prozaickými autormi do 20 rokov zvíťazila VANESSA BEČÁROVÁ z Trenčína. V tematickej kategórii venovanej odkazu Janka Kráľa zvíťazila JUDITA ĎURČOVÁ z Nového Mesta nad Váhom – vo vyrovnanom autorskom dueli, v ktorom druhé miesto získal MICHAL VAĽKO zo Žehry.

Predseda MO Matice slovenskej v Trenčíne Matej Mindár odovzdáva ocenenie

 

Prvenstvo v kategórii prózy autorov nad 20 rokov a cenu v tematickej oblasti získala KATARÍNA HOLCOVÁ z Brandýsa nad Labem (na snímke vpravo). Ide o viacnásobnú laureátku súťaže, ktorá by si svojimi literárnymi kvalitami už zaslúžila aj knižnú podobu svojej tvorby.

Slová na povzbudenie

Aj keď okolnosti skľučujú spoločnosť a, žiaľ, i autorskú tvorbu, presne tam, kde ju skľučovadlá chcú mať – v sivých a úzkostných tónoch – na záver odcitujeme presvedčivú i východiskovú myšlienku pre nás všetkých z ocenenej úvahy autorky MIRIAM MIKULÁŠOVEJ (Obchodná akadémia Trenčín): „Našou úlohou je v prvom rade uvedomiť si, do akej priepasti sme sa ako spoločnosť dostali, kde sa nachádzame my sami. Ak sa začneme objavovať a určíme si predsavzatia na zmenu na lepšie, sme na dobrej ceste. Každá zmena začína od nás samých. A naším prerodom na lepšie isto inšpirujeme aj svoje okolie, že sa dá žiť aj to, čo sa zdá nemožné. Keď sa budeme tešiť z každej maličkosti ako vtáčatá rannému dažďu, nebudeme strácať nádej. Časom sa objavia aj ľudia, ktorí budú podobne zmýšľať ako my, ktorí pôjdu s nami. Z neznámych jedincov sa stanú naši priatelia. A ,dobrými priateľmi budú tí, ktorí sa nepýtajú na dôvod nášho smútku, ale vedia nám vrátiť radosť‘ (Don Bosco)“.

MARGITA IVANIČKOVÁ

Foto: archív VKMR

Z vyhlásenia výsledkov súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022