Stretnutie XI v Ružomberku

05.12.2014 07:20

V Ružomberku sa začala písať história druhej dekády tradičného podujatia ružomberských spisovateľov a novinárov a privítanie nových kníh ružomberských autorov, ktoré vyšli od poslednej prezentácie v roku 2013.

Stretnutie XI – pod záštitou primátora mesta Ružomberok PaedDr. Jána Pavlíka a predsedu Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Miroslava Bielika, PhD. – sa uskutočnilo dňa 13. novembra 2014 a už klasicky za mimoriadnej účasti spisovateľov a umelcov aj z iných oblastí umenia, nielen z Ružomberka, ale aj z celého Slovenska i zahraničia. V Galérii majstra Ľudovíta Fullu, v predvolebnej, ale veľmi srdečnej atmosfére, podujatie moderoval organizátor Stretnutia XI Ing. Radislav Kendera, PhD., ako vždy jeho moderátorskou partnerkou bola poetka z neďalekého Liptovského Mikuláša, resp. Bobrovca Anna Ondrejková.

R. Kendera privítal primátora mesta Ružomberok PaedDr. Jána Pavlíka, zástupcu primátora mesta Ružomberok PaedDr. Stanislava Bellu, poslanca Žilinského samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, mecéna kultúry a bývalého primátora mesta Ružomberok Ing. Michala Slašťana, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov (SSS) PhDr. Petra Mišáka (Martin), ružomberského rodáka, vedúcu oddelenia sociálnych vecí MÚ v Ružomberku Ing. Dagmar Majeríkovú a tajomníka Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Mariána Mydlu.

P. Mišák odovzdal pozdravy viacerých členov SSS, ktorí chceli do Ružomberka prísť, no pre pohreb spisovateľského kolegu v Bratislave nemohli, a predniesol krátke príhovory od čestného predsedu SSS, Ružomberčana PhDr. Jaroslava Rezníka a výkonného predsedu SSS PhDr. Miroslava Bielika, PhD.

Zo spisovateliek a spisovateľov resp. novinárov sme okrem už spomenutých mohli zaregistrovať Doc. Ing. Miroslava Sanigu, PhD.(Staré Hory), PhDr. Lea Moravčíka (Bratislava), PhDr. Mikuláša Kseňáka, Mgr. Miroslava Bartoša (Turčianske Teplice resp. Horná Štubňa), Mgr. Stanislava Brtoša (Žaškov), Róberta Nemčíka, Ing. Milana Igora Chovana, Ing. Eduarda Matáka (Liptovský Mikuláš), Antona Péteriho, Mgr. Janu Srnkovú (Dolný Kubín), Bohumila Motejleka, Ing. Marcela Lalkoviča, CSc., Ing. Stanislava Chytku, redaktora prof. Ondreja Kizeka, Mgr. Michaelu Milú.

Následne už prišlo na rad „účtovanie“ z tvorby. Žatva bola opäť bohatá a autori svoje talenty splácajú mestu i Slovensku, literatúrou rozličných žánrov. Brilantným spôsobom, predstavila autorov, aj jednotlivé diela, významná liptovskomikulášska poetka Anna Ondrejková, bez ktorej by sme si túto časť podujatia už ani nevedeli predstaviť.

Hodnotné recenzie sa ušli cca štyridsiatke nasledovných titulov spisovateľov i autorov – Stanislav Brtoš: Citlivá zóna, PoihranieLen tak každodenne (všetko básnické zbierky), Milan Igor Chovan: Mária Magdaléna (próza), Milan Kenda: Veršovaná vlastiveda (literatúra pre deti), Marcel Lalkovič: Močarisko (próza), Kvapky ticha (básnická zbierka), Príbehy spod Hradu (próza) a ako spoluautor v knihách Jaskynný systém Domica – BaradlaJaskyne Demänovskej doliny (odborná literatúra), Anton Lauček: Iba tak V (próza), Anton Péteri: Dozretý časSúkromný zemepis (básnické zbierky), Matúš Demko: Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (literatúra faktu) , Miroslav Saniga: Liečivé dúšky sviatočnej obrázkovej poézie prírody (obrazová publikácia), Božia signatúra na úžasnom diele prírody (próza), Galéria Veľkej Fatry (obrazová publikácia), O prírode veselo i vážne (próza), Život krajší od vysnívaného... s prírodou na nebeskej hladine alfa (R – P – R), Murárik červenokrídly a Hlucháň hôrny (popularizačná literatúra), Jozef Karika: Smrť (próza), Peter Mišák: StaniceRút (básnické zbierky), Jaroslav Rezník: Janko Hraško. Ako to naozaj bolo (literatúra pre deti) Kol. autorov: Moje mesto (o Ružomberku písala Soňa Kovačevičová), Štefan Valášek, Jana Brokutová, Katarína Vandáková, Jozef Vandák: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova (literatúra faktu), Fedor Mikovič a kol.: Lesy mesta Krupina (literatúra faktu, obrazovo – popularizačná literatúra), Martin Notbúk Šóš : (Yu) konský zápisník (cestopis) , Ivan Senšel: Ružomberok – 150. výročie narodenia Andreja Hlinku – Dni Andreja Hlinku (popularizačná literatúra), František Dejčík, Jozef Rizman: Pamätnica. 120. výročie Ružomberského katolíckeho kruhu (literatura faktu), Tadeusz Zasepa, Peter Olekšák: Ako rozumieť televízii (popularizačno – náučná literatúra), Kol. autorov: Pocta Gašparovi Fejérpataky – Belopotockému (z Ružomberčanov sa v ňom predstavili Stanislav Brtoš, Milan Igor Chovan, Eduard Maták a Jaroslav Rezník), Kol. autorov: periodikum Rozhľady po kultúre a umení – tri čísla od posledného Stretnutia (šéfredaktor Radislav Kendera), Valentín Sýkora a kol.: Likavka (monografia), Zdenko Ďuriška a kol.: Biely Potok, Vlkolínec (monografia), Jozef Ivaška: Mám život rád (memoárová literatúra), Dušan Lichner: To bola naša Korytnička (recenzent Martin Hromada – odborno-popularizačná literatúra)), Michaela Milá, Jaroslav Maga: Ružomberok (prospekt – popularizačná literatúra).

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie cien rodákom – osobnostiam Ružomberka, v spomínanej oblasti literatúry, výtvarného umenia – ilustrácie a hudobného prejavu a textov. Ceny primátora mesta Ružomberok odovzdal primátor PaedDr. Ján Pavlík, ktorý okrem iného vyzdvihol: „... že Ružomberok mal a má významné spisovateľské a novinárske podhubie i zázemie, a má čo Slovensku povedať a odovzdať. Myslím si že takáto aktivita, ktorú nám v dobrom závidia po celom Slovensku, má v kultúrnom živote mesta významné postavenie a vedenie mesta by ju malo vždy podporovať.“

Tomto roku udelili päť cien primátora: Mgr. Vladimírovi Struhárovi – za celoživotný prínos do rozvoja slovenského i regionálneho folklóru, za organizátorskú, textársku i skladateľskú činnosť, Ing. Marcelovi Lalkovičovi, CSc. – za jeho celoživotný prínos do slovenskej a regionálnej literatúry, PhDr. Mikulášovi Kseňákovi – za celoživotný prínos do slovenskej, rusínskej i regionálnej literatúry (je momentálne azda jediným bájkarom, žijúcim na Slovensku), akad. mal. Edite Ambrušovej – za celoživotný prínos do slovenského výtvarného umenia a ilustrátorskej tvorby a Mgr. Stanislavovi Brtošovi – za významný prínos do duchovnej poézie na Slovensku a jeden ďakovný list hudobníkovi Vladimírovi Bobuľovi – za celoživotný prínos v oblasti hudby v Ružomberku (súbor Liptov). V rámci programu sa predstavili pedagógovia SZUŠ Alkana. Vo famóznom speváckom vystúpení sa predstavila Bc. Veronika Dudová-Polomská a klavirista Bc. Michal Kentoš, Dis. Art., a Vlado Struhár so súborom Liptáčik. Podujatie obohatila aj beseda s prítomnými autormi a spoločenské stretnutie.

R. A. RUŽOMBERSKÝ