Stretnutie so študentmi, vedením Univerzity Mateja Bela a priaznivcami slovenskej literatúry v Banskej Bystrici: VYDAVATEĽSKÝ DEŇ SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (21. 3. 2018)

28.03.2018 11:48

FOTOGALÉRIA: Vydavateľský deň SSS v Banskej Bystrici: Stretnutie so študentmi, vedením Univerzity Mateja Bela a priaznivcami slovenskej literatúry v Banskej Bystrici (21. 3. 2018)

 

Minuloročné Členské zhromaždene Spolku slovenských spisovateľov (SSS) z roku 2017 v Žiline prijalo aj záver cieľavedomejšie prezentovať činnosť SSS na slovenských vysokých školách. Prvá prezentácia sa uskutočnila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) v stredu 21. 3. 2018 Jej garantom bol Július Lomenčík, docent na Katedre slovenského jazyka FF UMB a člen Predstavenstva SSS. V spolupráci s tajomníčkou banskobystrickej odbočky Spolku Janou Borguľovou začlenili podujatie do programu festivalu Literárna Banská Bystrica.

Zo stretnutia zástupcov SSS s rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským (v strede). Vpravo v pozadí (stojaci) čestný predseda SSS Jaroslav Rezník. Na fotografii vpravo zástupcovia SSS s V. Hiadlovským. Foto: Dagmar Kubišová

Predpoludním sa zástupcovia SSS stretli s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským, ktorý – aj keď je odbornosťou ekonóm – prejavil pochopenie pre spoluprácu so Spolkom slovenských spisovateľov. Predstavitelia SSS – jeho čestný predseda Jaroslav Rezník, podpredseda Peter Mišák, riaditeľ Vydavateľstva SSS (VSSS) Roman Michelko, tajomník SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka (LT) Štefan Cifra, zástupca šéfredaktora LT Dušan Mikolaj a zástupcovia odbočky – ho informovali o významných aktivitách SSS ako Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou, príprava antológií poézie podunajských štátov Veľký pán Dunaj či Tatranská literárna jar, o edičnom programe SSS, VSSS, Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémie, ako aj o periodikách SSS Literárny týždenník a Dotyky. V. Hiadlovský sa bližšie informoval o činnosti a periodikách SSS s tým, že privítal ponúknutú spoluprácu Spolku slovenských spisovateľov s profesormi a študentmi UMB na príslušných katedrách formou realizácie spoločných projektov v oblasti slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, slovenského jazyka a edičných činností.

V hlavnom komunikačnom priestore – vo vestibule UMB – pripravilo VSSS výstavu kníh z produkcie Spolku a jeho edičných subjektov. Popoludní sa uskutočnila beseda so študentmi UMB a ďalšími záujemcami vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice UMB, ktorú moderoval J. Lomenčík. Zástupcovia ich zoznámili s programom, podujatiami a edičnými aktivitami SSS a jeho edičných subjektov, periodikami SSS a možnosťami pre mladých autorov prezentovať sa v nich vlastnou tvorbou. V diskusnom fóre so študentmi vystúpili aj absolventi UMB spomedzi členov SSS P. Mišák, D. Mikolaj či Sergej Makara, ktorý bol na univerzite aj pedagógom. Záver dňa patril besede v Dome Matice slovenskej, kde Š. Cifra predstavil dielo básnika, kultúrneho historika a prekladateľa J. Rezníka, ktorý v rozhovore priblížil svoje životné peripetie a tvorbu. Záujem návštevníkov presvedčil, že takého podujatia majú zmysel aj preto, že čitatelia chcú vedieť, ako sa orientovať v záľahe ponuky dnešného knižného trhu...

JANA BORGUĽOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici

 

Snímky z besedy so študentmi a členmi odbočky SSS v Banskej Bystrici vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela. Foto: Jana Chorvátová

(Zdroj: Literárny týždenník 11 – 12 z 28. marca 2018, s. 2)

 

 


Vydávanie Literárneho týždenníka v roku 2018 sa realizuje aj vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.