Stretnutie s významným ruským spisovateľom v priestoroch Literárneho fondu

08.10.2015 16:44

Dňa 23. septembra 2015 prijali predseda SSS Miroslav Bielik, riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély a riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko v priestoroch Literárneho fondu známeho ruského prozaika, generálneho riaditeľa Ruského biografického inštitútu, hlavného redaktora časopisov ruskej edície Who is who a Personálna politika (Kadrovaja politika) Svjatoslava Jurjeviča Rybasa. Rybas je autorom románov z problematiky moderných dejín Ruska, viacerých politických biografií, napr. Stolypina, Stalina, Gromyka. Okrem iného napísal učebnicu Dejín Ruska v 20. storočí. Jeho knihy sú preložené do viacerých svetových jazykov, niektoré (Stalin, Gromyko) vyšli i v češtine. Počas stretnutia sa posúdili otázky možného vydania jeho novej knihy na Slovensku, resp. vo Vydavateľstve SSS, a keďže S. J. Rybas je členom viacerých významných organizácií (napr. Spolku spisovateľov Ruska, predseda Fondu obnovy chrámu Krista Spasiteľa), aj otázky slovensko-ruských literárnych vzťahov.

M. B.

Zľava Roman Michelko, Svjatoslava Jurjevič Rybas, Ladislav Serdahély a Miroslav Bielik

 

(Zdroj: Literárny týždenník 33 – 34 zo 7. 10. 2015, s. 10)