SSS ŽIADA ODSTRÁNIŤ URÁŽLIVÝ BANER A NEMANIPULOVAŤ S INVENTÁROM KLUBU

31.07.2015 11:08

List predsedu SSS Miroslava Bielika konateľovi firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov

Vážený pán Mikurčík!

V nadväznosti na náš list z 27. júla 2015 vo veci Vášho zámeru zriadiť v priestoroch Klubu spisovateľov nočný klub, ktorý ste deklarovali zavesením baneru s nápisom ARTHUR NIGHT CLUB... s vyobrazením striptízovej tanečnice a ktorý ste nám oznámili i emailom z 27. 7. 2015, voči ktorému sa principiálne ohradzujeme i s podporou širokej kultúrnej verejnosti, vyzývam Vás ihneď, vzhľadom aj na žiadosť členov predstavenstva a kontrolnej komisie:

1. Odstrániť zo vstupného priestoru uvedený baner ARTHUR NIGHT CLUB... Podotýkame, že je nezlučiteľné, aby za označením Spolok slovenských spisovateľov nad vchodom do budovy visel uvedený baner.

2. Nemanipulovať s inventárom Klubu spisovateľov až do vyriešenia celej kauzy a jeho ďalšieho fungovania.

S pozdravom

Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov

Bratislava 31. 7. 2015