Správy o činnosti SSS od 28. mája 2013 do mája 2014

05.06.2014 08:10

Správy o činnosti Spolku slovenských spisovateľov za obdobie od Členkého zhromaždenia SSS 28. mája 2013 do mája 2014 boli uverejnené v mimoriadnej prílohe SSS v Literárnom týždenníku 19 – 20/2014 z 21. mája 2014.

Príloha SSS, ktorú si môžete prečítať v úplnom znení (tu), prináša:

1) informáciu o činnosti SSS;

2) informáciu o činnosti a kritériách členskej komisie SSS;

3) informáciu o činnosti Vydavateľstva SSS;

4) informácie o činnosti odbočiek SSS v Trnave, Košiciach, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici;

5) informáciu o činnosti redakcie Dotykov;

6) informáciu o činnosti redakcie Literárneho týždenníka.

Súčasťou prílohy je aj aktuálny príspevok predsedu SSS M. Bielika o podvode so Stanovami SSS a čestného predsedu SSS J. Rezníka o nezákonnom postupe vo veci odpredaja podielu v sídelnej budove na Laurinskej ul. 2 v Bratislave a aktuálne reakcie členov SSS na udalosti v SSS.