Spolupráca Spolku slovenských spisovateľov s Úniou českých spisovateľov

20.11.2013 09:22

Predseda SSS Miroslav Bielik sa 12. novembra t. r. v Prahe stretol s prezidentom ÚČS Karlom Sýsom a viceprezidentom Únie Michalom Černíkom. Spoločne posúdili doterajšie vzťahy oboch partnerských združení, možností prehĺbenia vzájomnej spolupráce pri prezentácii tvorby členov Únie na Slovensku a členov SSS v Prahe, publikačných možností v periodikách, ktoré vydávajú, účasti na hlavných podujatiach, festivaloch, seminároch a častejších stretnutiach českých a slovenských spisovateľov a ich besied s čitateľmi.

Konkrétne dohovory dosiahli účastníci pracovnej schôdzky k Budmerickému dňu SSS (13. 12. t. r. pri príležitosti 90. výročie SSS, 25. výročia LT a Dotykov), k organizovaniu spoločných jarných literárnych večerov v Prahe a v Bratislave, pri podpore ÚČS a projekčnom zámere SSS uskutočniť v októbri 2014 na Slovensku medzinárodný festival literatúry Tatranská múza s lýrou slovanskou (pri 200. výročí vydania knihy P. J. Šafárika). Konkrétne dohovory sa týkali aj ďalších otázok, osobitne priestoru na publikovanie v literárnych novinách a časopisoch.

 

                                                                                                                                                                                                          M. B.