Spolok slovenských spisovateľov udelil v Budmericiach výročné ceny (11. 12. 2105)

13.12.2015 07:47

V Dome kultúry v Budmericiach 11. decembra t. r. Spolok slovenských spisovateľov na slávnostnom zasadaní svojho predstavenstva udeľoval výročné Ceny SSS za rok 2015 za celoživotné dielo členom Spolku, ktoré oceneným odovzdal predseda SSS Miroslav Bielik. Ich laureátmi sa stali zahraničný Slovák Ivan Miroslav Ambruš z Nadlaku (Rumunsko), básnik, literát a estetik, publicista, redaktor a predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku,  prof. Matúš Kučera, historik, vysokoškolský pedagóg, autor odborných kníh, a Július Paštéka, literárny vedec, teatrológ, filmológ, pedagóg a prekladateľ, ktorý sa vľak žiaľ, zo zdravotných dôvodov na podujatí nemohol zúčastniť.

Ocenení členovia SSS. Zľava Ján Tazberík, Alexander Halvoník,

Vincent Šabík, Matúš Kučera a Miroslav Ivan Ambruš. Vpravo Miroslav Bielik

 

Osobitnú Cenu SSS za rok 2015 za dielo Národná kultúra ako rezonančný priestor prevzal prof. Vincent Šabík, literárny vedec, estetik,  kulturológ, esejista, germanista, prekladateľ a zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka. Na odovzdávaní cien sa zúčastnili aj držitelia Cien SSS za rok 2015 – za poéziu Ján Tazberík, básnik, estetik, kulturológ a tajomník SSS, za detskú literatúru – Alexander Halvoník, literárny kritik, prekladateľ a zakladajúci šéfredaktor Knižnej revue. Takisto zo zdravotných dôvodov sa, žiaľ, nemohol na podujatí zúčastniť držiteľ Ceny SSS za rok 2015 za prózu Július Balco. Ďalšími držiteľmi Cien SSS za rok 2015 boli – za odbornú literatúru v oblasti jazykovedy prof. Ján Kačala, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, esejista, autor odborných publikácií, a za šírenie dobrého mena slovenskej literatúry a kultúry v zahraničí a preklad Proglasu do macedónčiny Stojan Lekosi, prekladateľ a editor.

Laudácio na počesť I. M. Ambruša predniesol P. Hlásnik, publicista a redaktor a taktiež zahraničný Slovák. Osobnosť prof. J. Paštéku priblížil v Laudáciu prof. Vincent Šabík. Laudácio na počesť prof. M. Kučeru predniesol Ján Čoman, publicista a spisovateľ literatúry faktu, a Laudácio na počesť prof. V. Šabíka básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka.

Ako hostia sa podujatia zúčastnili aj riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély, Anton Blaha, známy právnik a spisovateľ literatúry faktu, a starosta obce Budmerice Jozef Savkuliak.

Za celoživotné dielo všetkým oceneným na záver poďakoval predseda SSS M. Bielik.

Foto: Štefan Cifra

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Miroslav Ambruš a Pavol Hlásnik. Vpravo Vincent Šabík, Matúš Kučera, hostia a členovia Predstavenstva SSS