SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV NA PAMÄTNOM MIESTE

05.06.2016 11:30

Slávnostné podujatie k 80. výročiu Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach

Fotogaléria: Sávnostná spomienka na Kongres slovenských spisovateľov (3. 6. 2016)

ŠTEFAN CIFRA

V pekný slnečný piatok 3. júna t. r. si Spolok slovenských spisovateľov pripomenul v Trenčianskych Tepliciach významné výročie – 80 rokov od Kongresu slovenských spisovateľov, literárnych vedcov a publicistov za zahraničnej účasti, ktorý sa uskutočnil 31. 5. a 1. 6. 1936 v tomto známom kúpeľnom mestečku. Hotel Grand, kde sa uskutočnilo pamätné stretnutie osobností slovenskej literatúry, vedy a publicistiky – bez ohľadu na ich konfesionálnu, politickú či názorovú rozdielnosť – síce už nestojí, ale na jeho mieste čnie pomník v tvare pevnej skaly s pamätnou tabuľou, ktorá pripomína významnú udalosť (osadila ju Matica slovenská v roku 1997).

Členovia Predstavenstva SSS a hostia. Zo slávnostnej spomienky na Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 3. 6. 2016. Foto: © Juraj Škvarka

 

Pripomenutie výročia sa uskutočnilo za účasti členov Predstavenstva SSS rozšíreného o zástupcov domácej mestskej samosprávy, vzácnych hostí, vrátane bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera a poslancov Národnej rady SR Dušana Čaploviča a Antona Hrnka, ktorí sú členmi SSS, predsedu Rady Literárneho fondu Otakara Kořínka, i laureátov Cien SSS, ktoré si prevzali v ten istý deň. Podujatie otvoril predseda SSS Miroslav Bielik. V príhovore pripomenul nezameniteľný význam historického kongresu, aj z hľadiska spoločného varovania Európy pred hrozbou nastupujúceho fašizmu. Účastníkov podujatia zoznámil s plánovaným Kongresom slovenských spisovateľov pod záštitou SK PRESS, ktorý pripravuje 22. a 23. 9. t. r. Spolok slovenských spisovateľov, ako hlavný organizátor, s ďalšími spisovateľskými združeniami – Slovenským centrom PEN, Klubom literatúry faktu a Klubom nezávislých spisovateľov a na ktorý pozýva aj ďalšie spisovateľské organizácie, vrátane združení národnostných menšín, osobnosti slovenskej literatúry, ako aj zahraničných slovenských spisovateľov a spisovateľov z viacerých štátov Európy. Pritom uviedol, že zámerom nebude iba reflektovať historický kongres, ale najmä upozorniť na problémy dneška, a to, či už v oblasti podpory tvorby, vydávania a šírenia slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry a hodnototvorivých časopisov, poslania a sociálneho statusu slovenského spisovateľa v súčasnosti, ako aj otvoriť otázky významu národných literatúr v európskom priestore, čomu sa bude venovať okrúhly stôl so zahraničnými hosťami.

Dušan Čaplovič načrtol význam kongresu z roku 1936 v európskom kontexte a pripomenul, že „v roku 1986 Ivan Hudec a ďalší jeho priatelia organizovali takéto stretnutie ešte za bývalého režimu, keď publikovali výzvu v Novom slove, aby sme sa opäť vrátili k tejto jedinečnej udalosti, ktorá zjednocuje slovenskú kultúru“ a „hľadá to, čo je krásne a jedinečné v slovenskom kultúrnom živote“. Ako pripomenul, najmä „v čase, keď sú v súčasnej Európe ohrozené základy mierového spolužitia, čo bolo aj v roku 1936.“ Vyjadril potešenie, že SSS je iniciátorom organizovania nielen tohto stretnutia, ale aj ale aj plánovaného kongresu v septembri t. r.“, potrebu hľadať, čo nás spája a pamätať na to, „aký je dôležitý mier, stabilita sociálny pokoj v našej Európe.“

Ako uviedol Anton Hrnko „Už na pamätnom stretnutí v roku 1986 v Trenčianskych Tepliciach bolo jasné, že Slovensko dozrelo, že ho už nie je možné držať v nesvojprávnej  pozícii nejakého umelého štátu, že sa chce spravovať samo, riadiť a uplatňovať to, čo patrí suverénnemu národu – to, čo vytýčil  Štúr v roku 1848 a čo celé generácie Slovákov  predstavovali ako svoj program budúceho života slovenského národa ako rovnoprávneho národa európskej rodiny národov.“

S príhovorom vystúpila aj zástupkyna primátora mesta Trenčianske Teplice Monika Pšenčíková.

Po vystúpeniach nasledovalo položenie vencov k pamätníku. Za mesto Trenčianske Teplice sa pamiatke historického kongresu uklonila delegácia pod vedením zástupkyne primátora M. Pšenčíkovej, za SSS predseda SSS M. Bielik, spisovateľ a bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a poslanci NR SR D. Čaplovič a A. Hrnko.

Pred stretnutím pri pamätníku sa uskutočnilo slávnostné prijatie u primátora mesta Trenčianske Teplice Štefana Škultétyho k pamätnému historickému kongresu, na ktorom zástupcovia mesta vyjadrili podporu plánovanému septembrovému kongresu a ocenili iniciatívu SSS, ktorá prispieva aj k zviditeľneniu histórie Trenčianskych Teplíc.

Po uskutočnení stretnutia sa konalo slávnostné odovzdávanie Cien SSS, ktorého sa zúčastnili aj hostia podujatia v Trenčianskych Tepliciach.

Fotogaléria: Sávnostná spomienka na Kongres slovenských spisovateľov (3. 6. 2016)