Spolok slovenských spisovateľov má svoju odbočku už aj v Trenčíne

25.09.2015 14:43

V utorok 22. septembra 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja, priatelia literatúry a jej tvorcov, aby založili trenčiansku odbočku našej najstaršej spisopvateľskej inštitúcie na Slovensku. Takéto odbočky SSS už dlhé roky fungujú v Nitre, Žiline, Košiciach, Banskej  Bystrici, a od roku 2013 aj Trnave. Trenčianski literáti už desaťročia spolupracujú ako nerozlučná trojica s Miestnym odborom Matice slovenskej a Verejnou knižnicou Michala Rešetku. Vďaka veľkorysej ústretovosti knižnice sa  literáti Trenčianskeho kraja stretli na svojom zakladajúcom zhromaždení s predsedom SSS Miroslavom Bielikom, čestným predsedom SSS a garantom Miestneho odboru MS v Trenčíne Jaroslavom Rezníkom st., tajomníkom SSS Jánom Tazberíkom a so šéfredaktorom Literárneho týždenníka a predsedom Kontrolnej komisie SSS Štefanom Cifrom. Malý literárny sviatok pozdravili aj zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja Janka Bartošová a Mojmír Hloža.
Bohatý a aktívny literárny život spisovateľov Trenčianskeho kraja je dôvodom, pre ktorý sa vedenie spolku spolu s jeho členmi  rozhodli založiť svoju odbočku v Trenčíne.

Predseda SSS Miroslav Bielik s potešením privítal vznik novej odbočky SSS, a to tak preto, že ide o napĺňanie uznesení z členského zhromaždenia SSS dobudovať regionálne štruktúry, ako aj preto, že regionálne združenia obohacujú miestnych literárny život. Vznik odbočky uvítal aj preto, že na budúci rok SSS pripravuje slávnostné zhromaždenie pri príležitosti  80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov, ktorý sa v roku 1936 zišiel v Trenčianskych Tepliciach. Pre novovzniknutú odbočku bude aktívna pomoc pri organizácii tohto významného celoslovenského podujatia ďalšou veľkou výzvou. Preto ďalšou, lebo pri organizácii už 23. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého – Studňa sa tajne s dažďom  zhovára – majú trenčianski organizátori už dlhoročné, priam profesionálne skúsenosti, ako zdôraznil Jaroslav Rezník.

Tajomník SSS Ján Tazberík na margo vzniku novej odbočky SSS v Trenčíne povedal, že literárny život nemožno centralizovať ani riadiť z Bratislavy. Ten sa musí a má rozvíjať tam, kde žijú jeho tvorcovia. Navyše, lepšia komunikácia môže zvýšiť aj šírenie pôvodných slovenských kníh, ktoré vydáva Vydavateľstvo SSS či Spolok, a takisto časopisov SSS Literárny týždenníkDotyky. To, že v Trenčianskom kraji literatúra naozaj žije, demonštrovali  krátkym prehľadom svojich aktivít aj niektorí domáci účastníci. Poetka Katarína Hudecová  (1928) predstavila svoju 28. zbierku básní či spisovateľka Mária Pomajbová s poetkou Jozefínou Hrkotovou sa iba skromne zmienila o vyše stovke literárnych besied, na ktorých približujú krásu literatúry ľuďom po slovenských obciach. Ktoré médiá sa kedy zaujímali o takýchto poslov kultúry?  Aj to je úlohou novej odbočky, aby na svojej webovej stránke dala priestor informáciám o tom, aký aktívny je literárny život v Trenčianskom kraji.   

Šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra priblížil účastníkom oživenie tohto jedinečného časopisu, ktorý je platformou slovenských spisovateľov, umelcov, vedcov a všetkých vzdelancov, teda celej kultúrnej verejnosti, po jeho úpadku za bývalého vedenia SSS pred rokom 2013. Zároveň informoval o možnostiach, ktoré časopis ponúka  prispievateľom. Pripomenul obdobie vzniku časopisu v roku 1988 a 1989, v ktorom v ňom rezonovali okrem pôvodnej literárnej tvorby najvážnejšie spoločenské problémy, ako ekologické otázky životné prostredie, postavenia Slovákov vo vtedajšej federácii či zápas o návrat dvojkríža do štátneho znaku. Ako uviedol, časopis vďaka dnešnej redakcii, ktorými sú erudovaný publicisti a redaktori – zakladateľ a prvý šéfredaktor Vincent Šabík, Pavol Dinka, Viera Švenková, i za pomoci SSS pod vedením jeho predsedu M. Bielika a tajomníka J. Tazeríka, sa opäť vrátil k otvoreniu sa širokej autorskej základne i k vážnym témam slovenskej spoločnosti.  Tak z podnetu Budmerických dní 2013 uskutočnil anketu na tému potreby iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch, vrátane statusu spisovateľa, či Výzvu SSS Zachráňme Klub slovenských spisovateľov, ktorá ešte vždy trvá. Napokon vyzdvihol význam regionálneho literárneho života, oživovania kultúrnej histórie, literárnych tradícií a genius loci miest a obcí kraja.

Prítomní členovia si na ustanovujúcom stretnutí trenčianskej odbočky zvolili predsedníctvo v zložení: tajomníčka – Margita Ivaničková; členovia výboru – Margita Ivaničková, Janka Poláková, Mária Pomajbová. Členovia  SSS z Trenčianskeho  podporili  založenie odbočky  aj spoločným vyhlásením.

miv

Foto: Vojtech Tichý, Peter Martinák a archív