Spolok slovenských spisovateľov a Vydavateľstvo SSS prezentovali knižné tituly na 23. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015

12.11.2015 13:11

FOTOGALÉRIA: Bibliotéka 2015

Bibliotéka je ako najväčší knižný veľtrh na Slovensku ozajstným sviatkom pre tých, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe knižných diel, a pre tých, ktorí majú knihy radi. Stretávajú sa na nej vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori, prekladatelia, tlačiari, distribútori a, samozrejme, čitatelia. Na ploche 10 000 m2 sa návštevníkom od 5. do 8. novembra t. r. predstavilo 211 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Dánska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska a Srbska.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a SSS mali na Bibliotéke spoločný stánok, Literárne informačné centrum malo spoločný stánok so Slovenským združením vydavateľov a kníhkupcov SR, samostatný stánok mali slovenskí vydavatelia zo zahraničia, väčšie stánky malo vydavateľstvo SAV – Veda a vydavateľstvá i kníhkupectvá zo Slovenska. Na podujatí sa zúčastnili aj predseda SSS Miroslav Bielik, čestný predseda SSS J. Rezník, tajomník J. Tazberík, podpredseda P. Dinka a množstvo členov SSS.

Bibliotéka 2015 žila čulým ruchom, autori diskutovali s čitateľmi, záujem bol aj o predajné stánky... Spolu s vydavateľmi sa na nej prezentovali aj viacerí členovia SSS, ktorých knihy vydalo Vydavateľstvo SSS či SSS, ale aj iné vydavateľstvá. Spomedzi členov i ďalších spisovateľov za všetkých, ktorí prezentovali knižné diela, spomeňme aspoň J. Vladára a V. Turčányho (Venuše slovenského praveku), E. Farkašovú (Paralely a prieniky), V. Švenkovú (Hry vetra), J. a I. Čarnogurskovcov (kniha P. Čarnogurského Súboj s komunizmom 2) – všetky knihy prezentoval riaditeľ VSSS R. Michelko, ďalej J. Tazberík (Spodný bod svetla), D. Stano (Flexibuk No.3 a Divé Buki), A. Halvoník (Premeny II a Mátoha, neboj sa!), Ľ. Hallon (Súkromné drámy srdca), Z. Kuglerová (Legenda o Selenovi), O. Kalamár (O kom, o čom), J. Banáš (Dementi – správa o stave republiky) či G. Murín (Volajú ma Žaluď).

Z ďalších známych spisovateľov spomeňme aspoň J. Švantnera, ktorý prezentoval románu Saint-Exupéryho Citadela, D. Heviera, ktorý svoju publikáciu Odkliaty Štúr? predstavil s autormi D. Podrackou, P. Krištúfkom a J. Buzássym (ten prezentoval aj svoj Sonet pre básnika), V. Šikulovú (Medzerový plod, ocenený cenou Anasoft litera), J. Leikerta (Zláskavenie I, Zláskavenie II, Tusoj je animo/Dotyky duše, vydané v esperante), J. Cígera (Glosy – Hovornice na slnečné i zamračené dni), Š. Lubyho (Šibalstvá a roztopaše), P. Prikryla (Na konci ticha), E. Letňanovú (Zamrežovaný denník), L. Moravčíka (Sprisahanie proti konšpiráciám), V. Majerika a P. Glocka (Kráľ hadov – strážca pokladov – zamagurské rozprávky), M. Hlušíkovú, Ľ. Olacha a dali by sa uviesť aj mnohí iní.

Na Bibliotéke prezentovali knihy aj zahraniční Slováci – spisovatelia zo srbskej Vojvodiny V. Benková (zostavovateľka antológie Studienky), M. Prebudila, ktorý prezentoval ako prekladateľ knihu Moje presné vidiny prítomného srbského básnik D. Danilova, či V. Valentík zo Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, z Rumunska A. R. Lehotská (Nesúlady) či I. M. Ambruš z Nadácie I. Kraska v Nadlaku, z Poľska Ľ. Molitoris (prezentácia vydavateľskej produkcie) či z Maďarska G. Papuček (Jesenná).

Knižnú tvorbu prezentovali aj viacerí historici: M. Kučera, R. Marsina, M. Homza (Slovenská medievalistika v edícii LHS – dialóg a kontinuita generácií), A. Botek (Veľkomoravské kostoly na Slovensku) a A. Škoviera (Pramene

o živote sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov) v programe Veľká Morava – rôzne pohľady na jedno obdobie, Štefan Holčík (Bratislavský hrad/Prezidentský palác) či P. Dvořák (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII – editor).

Prezentovali sa aj víťazi kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Liptova P. Vítek (Prvá svetová vojna a Liptov), I. Zuskinová (Liptov v ľudovej kultúre) a Jozef Daník (Korene-korienky v rodokmeni). Prinášame vám fotoreportáž z niektorých besied s autormi.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA