Blíži sa 56. ročník Slovesnej jari v Martine (6. – 9. jún 2022)

03.06.2022 12:54

Pri pohľade do minulosti zistíme, že Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro po svojom vzniku však bola transformovaná do plnohodnotného samostatného podujatia, ktoré si rýchlo získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne podujatia na Slovensku, mala a stále má aj silný spoločenský rozmer. Aj v uplynulých dvoch rokoch, počas obmedzení spôsobených covidovou pandémiou, patrila medzi hŕstku podujatí pod Tatrami, ktoré neboli zrušené a kontinuálne, v daných možnostiach, ponúkala ďalej pohľad na mnohorozmerný život literatúry a kultúry vôbec.   

Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku – aj tentoraz pripravili v dňoch 6. – 9. júna 2022 pre priaznivcov dobrej literatúry, kultúry a umenia zaujímavý multižánrový program. Popri tradičných stretnutiach s tvorcami literárneho slova, básnikmi aj prozaikmi, v ňom nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, slávnostné vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Paulínyho Turiec, vernisáže výstav, pripomenutie si dvestoročnice narodenia viacerých predstaviteľov štúrovskej generácie, 161. výročia Memoranda národa slovenského, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, hudobné vystúpenia, divadelné predstavenie, filmové projekcie...

Aktuálny 56. ročník Slovesnej jari opäť organizuje Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s Maticou slovenskou a mestom Martin, Radou národnej kultúry, Turčianskou knižnicou, Slovenským komorným divadlom, Kultúrnou scénou v Martine a ďalšími partnermi.  Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Organizátori srdečne pozývajú do Martina a jeho blízkeho okolia všetkých priaznivcov predovšetkým pôvodnej knižnej kultúry aj ďalších spriaznených múz. Na tradičný nielen literárny festival plný kvalitnej pôvodnej poézie a prózy, ba doslova chutí, vôní, farieb... Druhý júnový týždeň bude v Turčianskej záhradke a v Martine, Mekke pôvodného slovenského literárneho slova, ako mesto právom nazývajú literárni historici a publicisti, dôkazom, že úspešný priebeh podujatia je spoločným dielom organizátorov, účinkujúcich, divákov a atmosféry.

(Zdroj: Igor Válek, tajomník odbočky SSS v Žiline: Blíži sa 56. ročník Slovesnej jari v Martine (6. – 9. jún 2022). In. Literárny týždenník 19 – 20 z 25. 5. 2022, s. 1)

(Zverejnené: 05.05.2022; aktualizované: 3. 6. 2022)

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.