Slovesná jar netradične začiatkom jesene (22. – 25. september 2020)

16.09.2020 16:15

Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro sa však transformovala do samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slovensku. Matica slovenská (MS), zakladateľka a dlhé desaťročia organizátorka Slovesnej jari (SJ), najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku, ho v klasickej podobe realizovala v súčinnosti so Zväzom slovenských spisovateľov, po roku 1990 s jeho nástupcom – Spolkom slovenských spisovateľov (SSS). Minulý rok sa obnovila táto spolupráca a na základe dohody s MS pripravil SSS aj toho roku na SJ galaprogram pod jedným z tradičných festivalových názvov SLOVO A SRDCE (pozvánku naň uverejňujeme). Po prvý raz vo svojej bohatej histórii sa SJ neuskutoční v máji, respektíve júni. Pandémia koronavírusu spôsobila, že organizátori ju museli z pôvodného termínu presunúť na prvé jesenné dni (22. – 25. 9.). Nič to ale nemení na skutočnosti, že priateľov dobrej literatúry opätovne čaká bohatý a zaujímavý multižánrový program, ktorý uverejňujeme na webových stránkach SSS (dolu).

Na tohtoročnej SJ bude aj samostatný program MODRÉ OBDOBIE PETRA MIŠÁKA: Stretnutie s jubilujúcim autorom, jeho knihami aj myšlienkami – o 15. hod. v Turčianskej knižnici na Divadelnej 5 v Martine (scenár, réžia, moderovanie: Igor Válek).

Organizátormi 54. ročníka Slovesnej jari sú Matica slovenská a občianske združenie Podoby slova v spolupráci s mestom Martin, Spolkom slovenských spisovateľov a ďalšími partnermi, ktorí srdečne pozývajú na tohtoročný tradičný literárny festival plný chutí, vôní, farieb, kvalitnej poézie a prózy.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup na jednotlivé programy je zadarmo.

(Zdroje: TS, Podoby slova, o. z., Martin, 8. 9. 2020; sekretariát SSS)